Gmina Somonino Inwestycje

Starkowa Huta. Rozbudowa kanalizacji. SOMBUD z Somonina wykona zadanie

Przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy sieci kanalizacji w Starkowej Hucie poszedł po myśli władz gminy. Nawet w tych czasach zadziała konkurencja. Spośród dziesięciu ofert wybrano lokalną firmę, która zreferowała niecały milion za wykonanie zadania.

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie” została zaplanowana w tegorocznym budżecie. To pozwoliło gminie skierować wniosek na jej realizację do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład’’. Został on przyjęty i w ramach pierwszego rozdania gmina Somonino otrzymała na jego realizację 1,14 mln zł. Dofinansowanie sięgnęło 95 proc. wartości inwestycji.

W końcu stycznia urząd ogłosił przetarg na wyłonienie jej wykonawcy. Swoje oferty złożyło aż dziesięć firm. 18 marca nastąpiło ich otwarcie. Okazało się, że ich większość przekracza wycenę gminy. Najwyższa kwota sięgała 2,7 mln zł. Ostatecznie 1 kwietnia wybrano ofertę lokalnej firmy – Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego SOMBUD z Somonina. Zaproponowało ono kwotę nieco ponad 970 tys. zł. To oferta bardzo korzystna dla gminy, ponieważ przynosi oszczędności. W ostatnich dniach nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 558 m wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granicy działek w Starkowej Hucie, budowę przepompowni ścieków Pp1 wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni w Starkowej Hucie, budową kanalizacji tłocznej o dł. 972 m do miejscowości Egiertowo. Celem zasilenia w wodę terenu przepompowni zostanie wybudowane przyłączę wodociągowe o dł. 195 m. Zadanie ma zostać wykonane do października 2022 roku.

D. Tryzna

Komentarze