Gmina Kartuzy

Wielki sukces miasta i burmistrza Gołuńskiego

Kartuzy. Rekultywacja jezior

Jest zielone światło dla „prawdopodobnie największego w Polsce projektu rekultywacji jezior”. Za cztery lata można spodziewać się gminnego kąpieliska, a już w tym roku korzystać będzie można z wypożyczalni rowerków wodnych na Wyspie Łabędziej.

Pierwszy etap rekultywacji kartuskich jezior – Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże, wystartował na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku. Był on możliwy dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 7,7 mln zł w sierpniu 2017 r. Wówczas zagospodarowano wody opadowe m.in. poprzez modernizację głównej przepompowni czy zagospodarowanie Strugi Klasztornej.

– Bardzo często mieszkańcy mówią „co znowu kopiecie?” To wszystko jest związane z zagospodarowaniem wód deszczowych i poprawy ich retencyjności w mieście Kartuzy. Jest to warunkiem do osiągnięcia celu nadrzędnego – mówił burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

W kwietniu 2018 r. rozpoczęły się przygotowania do ostatniego etapu realizacji zadania, złożono wniosek o dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w listopadzie ogłoszono, że gmina Kartuzy pozytywnie przeszła ocenę projektu.

Historyczny moment

Podczas konferencji zwołanej 18 lipca przez burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, padły bardzo ważne zdania dla dalszego rozwoju turystyki i ochrony ekosystemu kartuskich jezior.

– To informacja, na którą od ponad 50 lat wszyscy czekali. W końcu stało się to realne. Jest to historyczny moment w historii naszego miasta. Ruszył ostatni etap rekultywacji kartuskich jezior – ogłosił licznie zebranym burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Wartość tego zadania to 54 mln zł, z tego 44,7 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Projekt rekultywacji jezior kartuskich to jeden z największych tego typu projektów realizowanych na tę chwilę w kraju. Co więcej, można powiedzieć, że ma charakter pionierski, gdyż metody jakie zostaną tutaj zastosowane, nie były jeszcze użyte na tak dużą skalę. Oczyszczanie jezior już na tym etapie wróży sukces.

Bezpieczne metody

Ten etap rekultywacji wiąże się z trzema głównymi zadaniami – wyciągnięciem osadów, inaktywacją fosforu i biomanipulacją. Choć wyrażenia te mogą mieć negatywne brzmienie, to jest to błędne skojarzenie. O nich szeroko opowiedziała dr Jolanta Grochowska z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Inaktywacja fosforu to szybka, skuteczna i bezpieczna metoda rewitalizacji nadmiernie zeutrofizowanych jezior za pomocą naturalnie występujących związków chemicznych. Powodują powstanie warstwy, która blokuje przedostawanie się związków fosforu do zbiornika. Natomiast biomanipulacja, której podlegać będą kartuskie jeziora wiąże się z kontrolowaniem ilości drobnych ryb karasiowatych, które zjadają pożyteczny przy rekultywacji jezior zooplankton, poprzez wprowadzenie do zbiorników ryb drapieżnych.

– Pierwiastki, które są zawarte w koagulantach (przyp. red. substancjach służących inaktywacji fosforu), nie są w żaden sposób szkodliwe dla środowiska, jeżeli wprowadza się je rozsądnie. Mamy bardzo dużo takich praktycznych rekultywacji przeprowadzonych w Polsce i wiemy, że jest to metoda bezpieczna – uspokajała dr J. Grochowska.

Czy Kartuzy w końcu zyskają kąpielisko?

„Kuracja zbiorników wodnych” jak się wyraził jeden z prelegentów potrwa do 2023 r. Burmistrz, zapytany o to, kiedy mieszkańcy będą mogli bezpiecznie korzystać z kartuskich jezior powiedział, że już teraz wielu z nich korzysta, ale będzie to w pełni bezpieczne już za 4 lata. Wówczas nad jeziorem Klasztornym Małym i Dużym ma powstać kąpielisko z prawdziwego zdarzenia.

– Będziemy wtedy mogli konkurować z jeziorem Białym (przyp. red. w Grzybnie) i mieszkańcy miasta, będą mieli blisko na plażę. Otworzy to nowe możliwości turystyczne Kartuz. Ale najpierw należy przeprowadzić do końca rekultywację – wówczas będziemy mogli ruszać z infrastrukturą – mówił burmistrz M.G Gołuński.

Nie oznacza to jednak, że do tego czasu te jeziora nie będą użytkowane. Jak poinformował włodarz gminy jeszcze w tym sezonie uruchomiona zostanie wypożyczalnia rowerków wodnych na Wyspie Łabędziej.

S.SZ owane. Jak poinformował włodarz gminy jeszcze w tym sezonie uruchomiona zostanie wypożyczalnia rowerków wodnych na Wyspie Łabędziej.

S.SZ 

Komentarze