Gmina Kościerzyna

Kaliska Kościerskie. Inicjatywa społeczności szkolnej. Szkoła wsparła kościerskie hospicjum

O szkole można powiedzieć , że jest już tu tradycja niesienia pomocy potrzebującym. Jednak z powodu pandemii, jej dotychczasowe formy w tym roku musiały być zmienione. Najważniejsze, że cel został osiągnięty. Zaczęto od przygotowania 150 kartek świątecznych do  przyjaciół szkoły, seniorów i chorych będących pod opieką szkolnego koła Caritas. Zrobili to uczniowie pod okiem katechetki […]

Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Ponad 16% budżetu na inwestycje

Na sesji, która odbyła się 24 grudnia radni przyjęli plan finansowy na rok 2021. Pokaźną kwotę zarezerwowano w nim na gminne inwestycje. Plan finansowy przewiduje uzyskanie dochodów w kwocie 36,7 mln zł. Ponadto w budżecie prognozuje się nieco ponad 39 mln zł, jako wydatki. Na inwestycje zaplanowano ponad 6,1 mln zł., co daje ponad 16% […]