Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Ponad 16% budżetu na inwestycje

Na sesji, która odbyła się 24 grudnia radni przyjęli plan finansowy na rok 2021. Pokaźną kwotę zarezerwowano w nim na gminne inwestycje.

Plan finansowy przewiduje uzyskanie dochodów w kwocie 36,7 mln zł. Ponadto w budżecie prognozuje się nieco ponad 39 mln zł, jako wydatki. Na inwestycje zaplanowano ponad 6,1 mln zł., co daje ponad 16% budżetu po stronie wydatków.

Główne inwestycje

Największym zadaniem inwestycyjnym 2021 roku jest przebudowa nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Karsinie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł. Kolejną ważną inwestycją jest rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, której koszt szacowany jest na ponad 1,1 mln zł.  Prace nad inwestycją rozpoczęły się już w październiku 2020 r. i potrwają do połowy marca 2021 r. Wykonawcą prac jest firma WOD-BUD Stanisław Nilek.

OSP na uwadze władz gminy

W związku z możliwością pozyskania znacznego dofinansowania ze środków zewnętrznych zabezpieczono kwotę 200 tys. zł na zakup nowego wozu bojowego dla OSP Wdzydze Tucholskie, kwotę 20 tys. zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Karsinie. Zaplanowane także, przebudowę klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Osowie – 120 tys. zł.

Dla zrównoważonego rozwoju gminy

Ponadto zaplanowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku. Gmina Karsin będzie się starała o dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w ramach programu: „Modernizacja drogi do gruntów rolnych”. Odcinek drogi będzie miał ponad kilometr.

W budżecie zatwierdzono również utworzenie dokumentacji projektowej ul. Wicka Rogali w Wielu, ul. Hallera i ul. Szkolnej w Osowie, ul. Wrzosowej i Lipowej w Karsinie oraz projektu na ścieżkę rowerową z Borska do Lipy. W projekcie budżetu na 2021 rok ujęto także wnioski dotyczące funduszu sołeckiego.

Nad/opr.red

Komentarze