Gmina Nowa Karczma Samorząd Wokół nas

Gmina Nowa Karczma. Z sesji budżetowej. Zaplanowali 25 zadań inwestycyjnych

Tegoroczny budżet Nowej Karczmy jest wyraźnie proinwestycyjny. Władze gminy chcą wykorzystać nadążające się możliwości pozyskania środków zewnętrznych zarówno z funduszy rządowych, jak i z UE poprzez samorząd pomorski. 

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 został przyjęty trzynastoma głosami radnych. Przewiduje ona dochody gminy na poziomie niewiele ponad 42,4 mln zł. Wydatki samorządu zaplanowano na kwotę trochę ponad 45,5 mln zł. Z tego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć blisko 38,2 mln zł.  7,3 mln zł zostało zaplanowanych na tegoroczne gminne inwestycje.  

W związku z tym, że prognozowane wydatki przewyższają dochody, wystąpił deficyt budżetowy w wysokości ponad 3 mln zł. Radni zaaprobowali, że ma on zostać sfinansowany, dzięki wolnym środkom, w kwocie 2,2 mln zł oraz zaciągniętej pożyczce wynoszącej około 860 tys. zł. 

Ponad 16% budżetu na inwestycje

Wśród zaplanowanych inwestycji są tylko dwie jednoroczne. Chodzi o modernizację drogi śródpolnej w Skrzydłowie, której szacowane koszta opiewają na sumę 50 tys. zł. Druga inwestycja to budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Będomin za kwotę 18 tys. zł.

Pozostałe zaplanowane inwestycje są wieloletnie. Największa z nich to rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie. Inwestycja wyceniona została na potężną jak na budżet gminy kwotę 4,6 mln zł. W tym roku zapisane jest na nią 2,8 mln zł. Inwestycja w OZE realizowana wspólnie z gminą Lipusz to ponad 2 mln zł. Kolejną dużą inwestycją, na którą gmina planuje przeznaczyć ponad 495 tys. zł to zakończenie budowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn. Przeszło 512 tys. zł zaplanowane jest na odbudowę drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami.

Jak mówił nam wójt zaplanowano, że 70 tys. zł przeznaczy się na dokończenie inwestycji WOD-KAN i rozbudowę krótkich odcinków oraz na projekty związane z tym zadaniem.

red.

Andrzej Pollak wójt gminy Nowa Karczma

W naszej gminie stałą tendencją jest przeznaczanie na inwestycje kwoty 4,5 – 5 mln zł. Można to uznać za normalny budżet inwestycyjny. W tym roku jest on większy, bo wynosi7,3 mln zł. Wynika to z pozyskanych dotacji. Oprócz tego jest także Fundusz Dróg Samorządowych i do tego dochodzą środki unijne, co prawda niewielkie, bo to są już ostatki, ale są. My w tym roku skorzystamy z tej puli, ponieważ realizujemy projekt OZE i to będzie to jedna z większych naszych, tegorocznych inwestycji.

Znacznie większe kwoty są dziś możliwe do uzyskania ze środków rządowych. Nam udało się pozyskać duże dofinansowanie z FDS, dzięki któremu dokończymy cały ciąg dróg na osiedlu Nowym Barkoczynie. Z kolei z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych już otrzymaliśmy pieniądze na rozbudowę szkoły w Grabowie Kościerskim.

Łącznie mamy dwadzieścia pięć zadań zaplanowanych na ten rok i kolejne.

Komentarze