Gmina Kościerzyna OSP

Wielki Klincz. Ochotnicza Straż Pożarna. Profesjonalny namiot zamknął ubiegłoroczne doposażenie jednostki

Pod  koniec  2020 druhowie w ramach konkursu ,,Florek” zdobyli  20 tys. zł na zakup specjalistycznego namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem. To ostatnie z kilku działań, które dotyczyło powiększenia  wyposażenia jednostki w  ubiegłym roku.

„Florek” to konkurs, którego celem jest wsparcie dla OSP.  Wśród jednostek, które złożyły projekty  do niego, była  również  OSP Wielki Klincz. Został on zakwalifikowany i otrzymał wsparcie w kwocie 20 tys. zł. Środki te stały się podstawą do zakupu wielofunkcyjnego namiotu wartego 25 tys. zł. Brakującą kwotę dołożono z własnego budżetu jednostki.

Starania prowadzone przez cały rok

Prócz nowego namiotu, jednostka w ubiegłym roku pozyskała 10 tys. zł. na wymianę popękanej posadzki w garażach dwustanowiskowych Remizy OSP Wielki Klincz na nową. Zadanie udało się zrealizować, dzięki środkom z funduszu strażaków JOT OSP Wielki Klincz oraz darowizny firmy APOLLO Piotr Lubecki. Całość przedsięwzięcia pochłonęła sumę 15 tys. zł. Ponadto druhowie pozyskali prawie 4 tys. zł z Urzędu Pracy w Kościerzynie. Pieniądze przeznaczono na zakup nowego oświetlenia alarmowego na samochodach wyjazdowych. Pozostałą kwotę, czyli około 1,5 tys. zł dołożono z funduszu OSP. Ponadto druhowie otrzymali dofinansowanie z budżetu Gminy Kościerzyna. Ze środków tych zakupili dwa mundury bojowe, trzy mundury koszarowe, trzy pary skuterów sznurowanych, cztery kominiarki, dwie pary rękawic. Wśród nowych węzy znalazły się trzy sztuki węży W-110, cztery węże pożarniczych W-75 i cztery węże W-42. Prócz tego OSP dostało 4 tys. zł. na zakup szafy po zabudowę do magazynu sprzętowego ze środków Sołectwa Wielki Klincz.

Statystyki 2020

Miniony rok  był dla strażaków – ochotników  z Wielkiego  Klincza  pełen pracy. Jak informuje dh. Radosław Zwara sekretarz jednostki,  odnotowali  110 wyjazdów  interwencyjnych.  Byli wzywani do 74 miejscowych zdarzeń. Brali udział w gaszeniu dwudziestu trzech pożarów. Było też  dziewięć fałszywych alarmów. Czterokrotnie zabezpieczali miasto Kościerzyna  we współpracy z  JRG Kościerzyna.

 Jednostka OSP Wielki Kllincz obecnie  liczy 61 członków.  Jej jednostka Operacyjno – Techniczna,   liczy 27 strażaków, w tym dwie kobiety. Natomiast Młodzieżowa Drużyna Pożarniczą liczy siedemnaście osób.

Bieżący rok będzie dla OSP Wielki Klincz, bardzo ważny. Po pierwsze, w  2021 będzie obchodzić 100- lecie swego  istnienia. Po drugie, jest to rok wyborczy dla władz jednostki.

Nad/opr.red.

Przekazanie nowego wozu strażackiego, 2018 rok. Fot. archiwum

Komentarze