Gmina Kartuzy OSP

Łapalice. Zebranie sprawozdawcze OSP. ,,…Szukamy możliwości pozyskania nowego samochodu…’’

Druhowie z Łapalic sprawnie i szybko podsumowali ubiegły rok. Nowe władze jednostki ambitnie podchodzą do planów na rok bieżący. Zebranie pokazało, że druhowie cieszą się dużym poważaniem w społeczności sołectwa i są doceniani przez władze gminy i Komendę Powiatową PSP.

W sobotnie popołudnie 19 marca zebrali się druhowie z Łapalic, aby podsumować ubiegły rok w działalności jednostki. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Gil, dh Edmund Kwidziński prezes Powiatowego Związku OSP RP, dh Kazimierz Kalkowski prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz wiceburmistrz Wojciech Jaworowski. Obecni byli również dh Stefan Cieszyński wieloletni członek jednostki, radny Arkadiusz Socha oraz przedsiębiorca Leszek Grzenia.

Zebranie poprowadził prezes jednostki dh Mateusz Kwidzyński. Na jego początku szerokie wystąpienie miał prezes dh E. Kwidziński. Mówił o nowej ustawie pożarniczej i przywilejach jakie ona daje druhom m.in. o dodatku ratowniczym. Poinformował o planach na rok bieżący dotyczących szkoleń i ćwiczeń. Mówił również o pozycji OSP w powiecie kartuskim na tle regionu.

W zeszłym roku samorząd powiatu wsparł jednostki kartuskie kwotą 360 tys. zł. W tym roku jak się policzy tylko dofinansowanie na trzy samochody to już będzie 300 tys. zł. Jak do tego doliczymy inne wsparcia, to będzie około 0,5 mln zł – wyliczał prezes E. Kwidziński.

Dziękował również samorządowi gminy za przychylność dla jednostek OSP.

2021 w statystyce

Ze sprawozdania dh Zdzisława Kwidzińskiego naczelnika jednostki wynika, że ma ona 38 członków, czterech honorowych i jednego wspierającego. W ubiegłym roku przyjęli w swoje szeregi jednego druha i jeden z ich członków dh Stanisław Drewa zmarł. Akcji w omawianym okresie mieli 36. Z tego 8 to były pożary a 28 to zdarzenia miejscowe. Wśród druhów, którzy najczęściej wyjeżdżali byli m.in. dh Mateusz Lniski, dh Andrzej Cieszyński i druhowie Michał, Grzegorz i Mateusz Kuchta. Ważnym wydarzeniem roku ubiegłego było sierpniowe zebranie wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd. Dh Katarzyna Kwidzińska przedstawiała sprawozdanie finansowe jednostki za rok ubiegły i plany na rok bieżący. Charakterystyczne jest to, że OSP Łapalice jest jedną z nielicznych jednostek w regionie, które na swoim koncie zgromadziła znaczne kwoty z 1%. Jak podkreślił prezes jednostki, połowa tej kwoty to zasługa firmy Leszka Grzeni, którego nazwał przyjacielem jednostki. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Grzegorz Kuchta.

Plany roku bieżącego

Wśród ambitnych działań zaplanowanych na rok bieżący nowy prezes chce m.in. reaktywować MDP. Szukają również możliwości pozyskania nowego samochodu. Jako rzecz niezwykle ważną wymienia również remont remizy, ponieważ z powodu braku izolacji pionowej i drenarki występuje w niej duża wilgoć. Poza tym jest niewystarczająca wysokość pomieszczenia garażowego. Przy okazji prezes złożył podziękowania dh Piotrowi Plichta za naprawę komputera.

Podziękowania

Wiceburmistrz W. Jaworowski dziękował druhom za pracę na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko z terenu sołectwa, ale też i gminy. Podkreślił, że OSP są ważnymi stowarzyszeniami, stąd wielkość środków jakie gmina przeznacza na ich funkcjonowanie. O stanie jednostek i otrzymanej pomocy mówił Komendant Gminnego Związku OSP. Życzenia dla druhów i podziękowania dla ich rodzin złożył Komendant Powiatowy PSP.

D. Tryzna

Komentarze