Gmina Stężyca OSP Wideo Wokół nas

Stężyca. Jubileusz 100-lecia OSP. Świętowanie na miarę znaczenia jakie druhowie wypracowali przez wiek u mieszkańców

Uroczystości jubileuszowe jednostki były wypełnione nawiązaniem do historii z jej bohaterami, osadzone w teraźniejszości i wybiegały w przyszłość informacją o czekającej ją rozbudowie. Teraźniejszość tworzą obecni członkowie jednostki i to do nich popłynęło mnóstwo podziękowań, honory i wiele odznaczeń.

Stężyccy druhowie świętowanie zaczęli od uroczystej mszy świętej w intencji obecnych członków i tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej wypełniły przybyłe poczty sztandarowe, zaproszeni goście, przyjaciele i sympatycy jednostki. W homilii popłynęły piękne słowa o strażackiej służbie, która przez sto lat dotyczy mieszkańców miejscowości, gminy, czy nawet powiatu. Po jej zakończeniu w tradycyjnym przemarszu na czele z gminną orkiestrą i kawalkadą wozów strażackich, wszyscy przeszli pod strażnicę gdzie było przygotowane miejsce dalszych uroczystości. Tu pojawiło się kolejne nawiązanie do historii, gdyż rozpoczęła je inscenizacja pokazująca jak sto lat temu zwoływano się na akcję.

Jubileusz świętem dla mieszkańców

Na uroczystości do stężyckich druhów przybył m.in. senator Stanisław Lamczyk, Społeczny Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski z małżonką. Władze wojewódzkie ZOSP reprezentował dh Marek Buza, prezes zarządu i Edmund Kwidziński, dyrektor Biura Wojewódzkiego ZOSP RP. Władze PSP reprezentowali komendanci powiatowi z Kościerzyny i Kartuz. Powiat kartuski reprezentował wicestarosta Piotr Fikus. Obecni byli przedstawiciele samorządu gminy z wójtem, przewodniczącym rady i radnymi oraz była i obecna sołtys miejscowości. Przybyło liczne grono przyjaciół jednostki, jej sponsorów i sympatyków np. prezes ZKP Stężyca Kazimierz Walkusz. Wszystkich przywitał dh Andrzej Trun, prezes jednostki. W swoim wystąpieniu przedstawił historię jednostki, która według przekazów i zachowanych źródeł sięga 1923 roku. Na pewno jej założycielami byli: ówczesny proboszcz stężyckiej parafii ks. Franciszek Kalisz i kilku mieszkańców: Leon Cieszyński, Józef Żyła, Wiktor Wroński, Kalikst Wilczewski, Augustyn Laskowski, Marceli Krefta, Jan Wejer, Feliks Węsierski, Jan Cichosz. Przez minione lata jej członkowie gasili pożary, ratowali życie i dobytek ludzki. Wraz z kolejnymi dziesięcioleciami jednostka powiększała się i unowocześniała. Dotyczy to siedziby, floty pojazdów i wyposażenia. Dzisiaj na jej listach jest 146 członków, w tym 83 druhów czynnych. Co ważne, mają swoich następców, gdyż w jej Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działają 24 osoby.

Odznaczenia od Zarządu Głównego

Jubileusz 100-lecia był najlepszą okazją na uhonorowanie jednostki Złotym Znakiem Związku OSP RP. To samo odznaczenie otrzymał senior stężyckich druhów Leon Jereczek. To też właściwy moment, aby docenić innych jej członków, którzy swoim zaangażowaniem i postawą budowali jej pozycję. Stąd decyzją Zarządu Głównego ZOSP Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Chistowski, Robert Skwierawski i Jan Łącki. Jego wersja srebrna powędrowała do druhów: Artura Piechowskiego, Stanisława Gruby, Piotra Serkowskiego i Kazimierza Szalewskiego. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Julia Gruba, Michał Stefanowski, Michał Klinkosz, Marcin Szmyt i Jarosław Gołąbek. Natomiast do młodych, rokujących druhów trafiała Odznaka Strażak Wzorowy. Otrzymali ją: dha Agata Piechowska, dh Piotr Gruba, dh Mateusz Werra, dh Kacper Tomaczkowski i dh Szymon Gruchała.

Docenieni przez władze wojewódzkie ZOSP RP

Również Zarząd Wojewódzki nie szczędził honorów dla członków stężyckiej jednostki i tych którzy ją wspierają. Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego odznaczeni zostali: ks. Bogdan Lipski, dha Halina Kulwikowska, dh Zygmunt Mejer, dh Tadeusz Głodowski, dh Józef Cichosz, dh Franciszek Cybula oraz dh Józef Duzowski. Srebrną Odznaką Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego odznaczeni zostali: Tomasz Brzoskowski, dh Stanisław Hirsz, dh Kazimierz Mejer, dha Danuta Stenka, dha Urszula Serkowska, dha Danuta Trun i dh Andrzej Trun. Brązowa wersja trafiła do dha Grzegorza Macha.

Jako że jednostka działa na pograniczu dwóch powiatów, stąd jej działalność doceniona została również przez Komendę Powiatową PSP w Kościerzynie. St. bryg. Tomasz Klinkosz wyróżnił dha Wojciecha Dułaka Odznaką Honorową Kościerskiej Straży Pożarnej za wieloletnią współpracę w ramach idei „Ratownictwo bez granic”. Natomiast jednostka otrzymała Medal Pamiątkowy Kościerskiej Straży Pożarnej.

Docenieni za swoją służbę

W wystąpieniach zaproszonych gości przewijała się wdzięczność dla druhów za ich trwanie w służbie mieszkańcom. Podkreślali to wszyscy.

– Na sto lat działalności jednostki składa się kilka pokoleń strażaków. To wiele różnych zdarzeń i pożarów, mnóstwo czasu poświęconego na podnoszenie kwalifikacji, szkolenia i ćwiczenia. To wiele działań włożonych w pracę z młodzieżą, tak pięknie dziś widoczną. To dobrze rokuje na przyszłość waszej jednostki. Za to wszystko wam dziękuję – mówił dh M. Buza w imieniu Zarządu Wojewódzkiego.

Słowem i pamiątką podziękował stężyckim druhom wieloletni przyjaciel jednostki senator S. Lamczyk. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy podziękował druhom za ich służbę jego społeczny doradca P. Karczewski. Za niesienie pomocy mieszkańcom powiatu dziękował wicestarosta.

Z racji jubileuszu stężyccy druhowie otrzymali specjalną pamiątkę od strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Schlangen z Niemiec i innych jednostek z terenu gminy.

Nie mogło zabraknąć podziękowań ze strony wójta Tomasza Brzoskowskiego. W swoim wystąpieniu poinformował on zebranych o przygotowaniach do dużej inwestycji, której celem będzie rozbudowa stężyckiej remizy.

D. Tryzna

Komentarze