Gmina Kościerzyna Miasto Kościerzyna Wokół nas

Region. IX Pomorskie Forum Rad Seniorów. Kompetentna w temacie delegacja powiatu kościerskiego

W spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów wzięła udział delegacja powiatu kościerskiego osobach Zbigniewa Stencla i państwa Elżbiety i Zdzisława Brzezińskich. Forum było okazją do wręczenia nagród w konkursie „Pomorskie dla seniorów” oraz licznych wystąpień tematycznych.

W spotkaniu uczestniczyła m.in. członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska oraz pełnomocniczka Marszałka SWP ds. polityki senioralnej Barbara Bałka. Nasz region reprezentowali: przewodniczący Rady Seniorów Miasta Kościerzyna Z. Stencel oraz członkowie Rady Seniorów gminy Kościerzyna E. i Z. Brzezińscy. Spotkanie miało bardzo pożyteczny i merytoryczny charakter. Poruszane na Forum zagadnienia koncentrowały się wokół tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Aktywność naszej delegacji

Wśród osób zabierających głos na Forum znalazła się Elżbieta Brzezińska, która m.in. opowiedziała o dobrej współpracy władz gminy Kościerzyna z Radą Seniorów i z kołami terenowymi PZERI. Jak podkreśliła, wójt gminy Kościerzyna wraz ze współpracownikami od początku sprawowania swej funkcji bardzo aktywnie z życzliwą troską i wielkim zaangażowaniem popiera działania seniorów.

Podczas spotkania było możliwe bezpłatne skorzystanie z pokazów pierwszej pomocy oraz badań profilaktycznych m.in. badania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia, konsultacji dermatologicznej czy konsultacji z fizjoterapeutą.

Opr. BM

M.in. Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy wzięli udział w IX Pomorskim Forum Rad Seniorów. Fot. Archiwum

Komentarze