Wokół nas

Podzielona rada przeforsowała proces „wysadzania burmistrza”

Rekordowo długa sesja zakończona w atmosferze niezgody Środowa sesja Rady Miejskiej w Kartuzach, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza i absolutorium z tytułu wykonania budżetu, przejdzie prawdopodobnie do historii kartuskiej samorządności. Obrady bowiem zakończyły się godzinę po północy i trwały aż 16 godzin.Mimo że radni łączność między sobą mieli tylko […]

Gmina Sulęczyno

Gmina Sulęczyno. Z ostatniej sesji. Radni utrzymali fundusz sołecki

Wśród uchwał sesji Rady Gminy z 24 marca była też dotycząca funduszu sołeckiego. Wójt gminy optował za jej odrzuceniem, radni jednak byli odmiennego zdania. Fundusz sołecki nie cieszy się uznaniem w naszym województwie. W powiecie kartuskim funkcjonuje tylko w trzech gminach. Podobnie ma się w sąsiednich powiatach, podczas gdy w innych regionach kraju jest on […]

Gmina Kartuzy Samorząd

Kartuzy. Porozumienie po spokojnej i merytorycznej debacie. Budżet na 2021 rok uchwalony

Po dwóch dniach obrad, uwzględnieniu części wniosków radnych, uchwalono wreszcie budżet dla gminy Kartuzy na 2021 r. Głosowanie radnych zakończyło się jednomyślnym werdyktem i poprzedzone było rzeczową oraz wyważoną dyskusją, co może być dobrym prognostykiem dla dalszego, właściwego funkcjonowania samorządu. Choć różnice o charakter i kierunki rozwoju gminy między radą a burmistrzem niemal zawsze są […]

Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Z ostatniej sesji. Bogdan Pepliński zastąpił Marcina Kruta

25 lutego na Nadzwyczajnej Sesji, radni przyjęli rezygnację dotychczasowego przewodniczącego Marcina Kruta. Na jego miejsce został wybrany radny Bogdan Pepliński. Nowy przewodniczący deklaruje pełną współpracę z wójtem i urzędem dla dobra rozwoju gminy.  Marcin Krut został Przewodniczącym Rady Gminy po wyborach samorządowych w 2018 roku. W lutym br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Sesja rady […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z sesji budżetowej. Ponad 10 mln na inwestycje

Przyjęty na sesji z 29 grudnia plan finansów gminy na rok 2021, jest mocno proinwestycyjny. Wśród zaplanowanych zadań obok wieloletnich, jak np. rozbudowa systemu wod-kan w Olpuchu. Są inwestycje długo oczekiwane np. przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie. Radni nie mieli uwag do tych planów. Założenia budżetu przedstawił wójt gminy Marian Pick. Omówił szeroko każdą […]

Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Ponad 16% budżetu na inwestycje

Na sesji, która odbyła się 24 grudnia radni przyjęli plan finansowy na rok 2021. Pokaźną kwotę zarezerwowano w nim na gminne inwestycje. Plan finansowy przewiduje uzyskanie dochodów w kwocie 36,7 mln zł. Ponadto w budżecie prognozuje się nieco ponad 39 mln zł, jako wydatki. Na inwestycje zaplanowano ponad 6,1 mln zł., co daje ponad 16% […]

Gmina Sierakowice Samorząd

Gmina Sierakowice. Z ostatniej sesji. Rada zaakceptowała podwyższone stawki za śmieci

Podczas sesji z 27 października radni gminy nie tylko ustalili stawki podatków na rok następny, ale również zatwierdzili wysokość opłat za śmieci. Widać ich wzrost od około 10% do 15% dla rodziny najliczniejszej.  Konieczność ustalenia nowych stawek za śmieci wynikła z nowej umowy, jaką gmina zawarła z firmą realizującą przepisy ustawy śmieciowej. Wobec zakończenia się […]

Gmina Sulęczyno

Gmina Sulęczyno. Z ostatniej sesji. Więcej powierzchni dla GOPS-u i szkoły w Podjazach

Na ostatniej sesji wójt Bernard Grucza poinformował o pozyskaniu do zasobów gminy mieszkania komunalnego w Podjazach i mieszkania w Sulęczynie. W planach lokale te będą wykorzystane na potrzeby instytucji podlegających gminie. W przypadku lokalu w Podjazach gmina chciała jego dotychczasowego najemcę  przenieść do mieszkania przy szkole w Sulęczynie. Problem polegał na tym, że chciał on […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Mieszkańcy zapłacą mniej za ścieki.

Gmina chce przez cały następny rok dopłacać z budżetu 1,14 zł do każdego metra sześciennego ścieków które trafiają do oczyszczalni. Będzie to kosztować ponad 100 tys. zł. Radni zaakceptowali to uchwałą. Wśród jedenastu uchwał, jakie podjęła Rada Gminy na sesji z 27 października jedna dotyczyła dopłaty do 1m3 ścieków dla wszystkich odbiorców z terenu gminy. […]

Gmina Przodkowo Wokół nas

Z ostatniej sesji Rady Gminy. Radni zgodzili się na pożyczkę

Na ostatniej sesji radni jednomyślnie zaakceptowali uchwałę umożliwiającą zaciągnięcie przez gminę pożyczki w wysokości ponad 2,4 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczkę gmina chce przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu Gminy Przodkowo w 2021 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja ujęcia wody w Tokarach” ujętego w […]