Gmina Przodkowo Wokół nas

Z ostatniej sesji Rady Gminy. Radni zgodzili się na pożyczkę

Na ostatniej sesji radni jednomyślnie zaakceptowali uchwałę umożliwiającą zaciągnięcie przez gminę pożyczki w wysokości ponad 2,4 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczkę gmina chce przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu Gminy Przodkowo w 2021 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja ujęcia wody w Tokarach” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przodkowo na lata 2020-2035. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2021-2030.

W ten sposób została zakończona inżynieria finansowania zadania. Poza pożyczką w budżecie gminy zostało zapisane jeszcze ponad 600tys. zł na to zadanie.

red.

Komentarze