Gmina Sierakowice Samorząd

Gmina Sierakowice. Z ostatniej sesji. Rada zaakceptowała podwyższone stawki za śmieci

Podczas sesji z 27 października radni gminy nie tylko ustalili stawki podatków na rok następny, ale również zatwierdzili wysokość opłat za śmieci. Widać ich wzrost od około 10% do 15% dla rodziny najliczniejszej. 

Konieczność ustalenia nowych stawek za śmieci wynikła z nowej umowy, jaką gmina zawarła z firmą realizującą przepisy ustawy śmieciowej. Wobec zakończenia się starej umowy, gmina ogłosiła dwa przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na zadanie pierwsze zaplanowano nieco ponad 4 mln zł, na drugie 1, 165 mln zł. Po otwarciu przetargów 30 września okazało się, że do obu stanęła tylko jedna firma – ELWOZ ECO Sp. z o.o. ze Szklanej.  Zaoferowała, że odpady komunalne będzie zbierać za kwotę nieco niższą niż 4 mln zł. Zadanie drugie wyceniła drożej o ponad 110 tys. zł od kwoty pierwotnej. Gmina Sierakowice zaakceptowała warunki finansowe.

Na konieczność ustalenia nowych stawek, wpływ miała nowelizacja ustawy śmieciowej z ubiegłego roku, która wprowadziła szereg niekorzystnych zmian dla samorządu. Chodzi głównie o określenie minimalnych stawek za odbiór odpadów od firm i od domków letniskowych.

Zwyżka o 10-15%

Przyjęcie przez radnych proponowanych przez urząd stawek spowodowało, że w nowym roku nieruchomość zamieszkałą przez jedną osobę będzie płacić miesięcznie 30 zł za wywóz śmieci. To o 4 zł więcej wobec stawki z roku bieżącego. Rodzina dwuosobowa zapłaci 54 zł, a nie 47 zł, jak teraz. W przypadku rodziny trzyosobowej opłata zostanie wzniesiona z 65 zł do 75 zł. Z kolei nieruchomość zamieszkana przez czterech mieszkańców będzie płacić 86 zł, czyli o 11 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast budynek, który zamieszkuje pięć osób będzie musiał odprowadzić opłatę w wysokości 95 zł, a nie 82 zł jak w roku poprzednim. Gospodarstwa domowe 6 osobowe i większe będą musiały uiścić opłatę o 15 zł większą, czyli z 90 zł będą zobowiązani płacić 105 zł za wywóz śmieci. 

Stawki narzucone ustawą

Największe zmiany widoczne są w stawkach za pojemnik odpadów z nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Chodzi tu generalnie o firmy, sklepy, szkoły, instytucje. Do tej pory za standardowy pojemnik o 120 litrach płacono 35 zł. Teraz będzie to tylko 6,30 zł. Pojemnik dwa razy większy kosztuje w roku bieżącym 60 zł, a kosztować będzie 12,60zł. Natomiast za największy pojemnik o objętości 1100 litrów, który do tej pory kosztuje 230 zł w nowym roku będzie kosztował 58,2 zł. Duża zmiana dotyczy też stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości z domkiem letniskowym, która znacznie się zmieni.

D.Tryzna                                                                                      

Komentarze