Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Mieszkańcy zapłacą mniej za ścieki.

Gmina chce przez cały następny rok dopłacać z budżetu 1,14 zł do każdego metra sześciennego ścieków które trafiają do oczyszczalni. Będzie to kosztować ponad 100 tys. zł. Radni zaakceptowali to uchwałą.

Wśród jedenastu uchwał, jakie podjęła Rada Gminy na sesji z 27 października jedna dotyczyła dopłaty do 1m3 ścieków dla wszystkich odbiorców z terenu gminy.

Wyjaśnienie jej treści przedstawił sekretarz gminy Andrzej Hinc.

-Jest to uchwała, która należy do kategorii okołobudżetowych i będzie miała wpływ na przyszłoroczny budżet. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków organ stanowiący, czyli w naszym wypadku Rada Gminy może postanowić o dopłacie do jednej, kilku lub wszystkich taryfowych grup odbiorców. Wówczas cena ta ulega obniżeniu, a odbiorca płaci mniej- wyjaśniał sekretarz gminy.

Uchwała ustalała dopłatę do ceny za odprowadzenie 1m3 ścieków w kwocie 1,14 zł. Mówiła też o sposobie rozliczenia dopłaty pomiędzy Komunalnym Zakładem Budżetowym, a budżetem gminy. Uchwała ma obowiązywać przez cały rok 2021.

Budżet dopłaci około 100 tys.zł

W dyskusji, jaka wywiązała się przed głosowaniem zaznaczył się głos radnego Adama Sulewskiego. Odpowiadając na jego pytania sekretarz gminy A.Hinc poinformował radnych, że szacunkowo przez cały następny rok oczyszczalnia przyjmie ponad 92 tys. m3 ścieków. Stąd przewidywana kwota, którą trzeba zarezerwować w budżecie to ponad 100tys. zł.

D.Tryzna

Komentarze