Gmina Karsin Inwestycje Samorząd

Osowo. Nowe chodniki przy ul. Wielewskiej

Po przebudowie chodników w centrum Wiela, gmina zajęła się podobną inwestycją w Osowie. Zaplanowano przebudowę dwóch odcinków przy ul. Wielewskiej. Pierwszy dotyczył odcinka od skrzyżowania ul. Hallera z ul. Wielewską do kościoła a następny od części sklepu do boiska przy Domu Kultury. Zakres prac obejmował demontaż starego chodnika, wykonanie nowego traktu i zjazdów na posesje z kostki betonowej. Zadanie realizowała firma Zbigniewa Reszczyńskiego z Malachina. Wartość tego zadania wyniosła 55,5 tys. zł i środki na to zadanie pochodziły z Funduszu Sołeckiego.
Nowy chodnik jest szerszy, zatem poprawiło się bezpieczeństwo pieszych oraz estetyka ulicy.

Red.

Fot. Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Karsin Roman Brunke, Sołtys Sołectwa Osowo Stefan Jażdżewski i właściciel firmy Zbigniew Reszczyński.

Komentarze