Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Z ostatniej sesji. Radni zgodzili się na korektę podatków

Na sesji z dnia 26 listopada rada przegłosowała m.in. dwie uchwały, które mają wpływ na koszta życia mieszkańców gminy w następnym roku. To uchwały o wysokości podatków i wielkości stawek za śmieci. Dziś zajmiemy się tą pierwszą, natomiast w kolejnym wydaniu naszego tygodnika przedstawimy procedowanie uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Sesja odbyła się zgodnie z procedurami antycovidowymi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Karsinie. Założenia uchwały podatkowej przedstawił wójt gminy Roman Brunke. Omówił propozycję poszczególnych stawek. Podkreślił, że te dotyczące gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą są najniższe i wynoszą odpowiednio 1,09% i 1,32%. Okazało się, że średnio stawki podatkowe zostają podwyższone o wskaźnik 2,8%. Porównał to ze wskaźnikiem maksymalnych podwyżek, który w tym roku wynosił 3,9%. Odniósł się też do wskaźników podwyżek, które miały miejsce w sąsiednich samorządach, a które sięgają 2,5-4,5%.

Porównał też proponowane wskaźniki podwyżek podatków gminnych z ogłoszonymi przez GUS danymi dotyczącymi wzrostu wynagrodzenia w Polsce sięgającego 6%. 

Omówił również propozycję dotyczącą stawek od środków transportu. Tu średnia podwyżek wynosi 1,8% z tym, że dla firm obowiązuje wskaźnik 1,2%.

Negacja potrzeby podwyżek

W dyskusji nad tą uchwałą głos głównie zabrała radna PiS-u Kamila Cierzan- Czapiewska z Wiela. Nie odniosła się ona do proponowanych stawek, tylko negowała całość podwyżek, nazywając je wybieraniem pieniędzy z portfela podatnika. Określiła podwyżki realizowane w czasie pandemii, jako nieetyczne. Podkreśliła, że zgody na nie dać nie można, bo gmina ma i tak jeden z najwyższych podatków w powiecie.

– Wy chcecie te ,,kosmetyczne” podwyżki, jak co roku dołożyć. My wnioskujemy na czas pandemii o zamrożenie jakichkolwiek podwyżek podatków i wrócenie do tych podwyżek, bo możemy zawsze wrócić w momencie, kiedy skończy się pandemia – mówiła radna.

Wójta ad vocem

Roman Brunke odniósł się do tego wystąpienia. Najpierw wypunktował radnej nieznajomość prawa i reguł rządzących samorządem.

– Po pierwsze jest to nieprawdą, że można do tego wrócić. Podatki ustala się raz do roku i muszą one być opublikowane do końca miesiąca grudnia. Jakby Pani to znała, to takich rzeczy Pani by nie gadała – wypomniał

Nawiązał też do uwag radnej dotyczących zamożności mieszkańców przytaczając dane dotyczące bezrobocia na terenie gminy. Pokazały one, że w Karsinie nie ma do tej pory wzrostu bezrobocia, a zamożność gminy wzrosła, bo o tym mówią dane rankingu „Wspólnoty” pisma samorządowego.

Uchwała podatkowa przyjęta

Ostatecznie w głosowaniu nad uchwałą przeciwko było tylko pięciu radnych z klubu PiS. Jej przyjęcie oznacza, że stawka podatku dla budynków mieszkalnych będzie większa o 2 grosze na jednym metrze kwadratowym. W przypadku budynków gospodarczych jest podwyżka o 15 groszy, tj. o 2,38%. Od pozostałych budynków stawka jest większa o jeden grosz od metra kwadratowego.

Wysokość opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie, co w roku bieżącym. Podatek rolny obowiązujący w gminie Karsin w roku 2021 to 146,38 zł/ha.

red.

Komentarze