Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Z ostatniej sesji. Bogdan Pepliński zastąpił Marcina Kruta

25 lutego na Nadzwyczajnej Sesji, radni przyjęli rezygnację dotychczasowego przewodniczącego Marcina Kruta. Na jego miejsce został wybrany radny Bogdan Pepliński. Nowy przewodniczący deklaruje pełną współpracę z wójtem i urzędem dla dobra rozwoju gminy. 

Marcin Krut został Przewodniczącym Rady Gminy po wyborach samorządowych w 2018 roku. W lutym br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Sesja rady zwołana w trybie nadzwyczajnym w ubiegłym tygodniu miała m.in. uregulować sprawę obsady stanowiska przewodniczącego rady.

– Ze względów zawodowych nie mogę rzetelnie i odpowiedzialnie pełnić dalej funkcji przewodniczącego. Zmieniłem pracę i nie będzie mnie na miejscu, w związku z tym składam rezygnację z pełnionej funkcji i proszę Państwa, abyście tę rezygnację przyjęli – wystąpił przed zgromadzonymi na sesji radnymi Marcin Krut. Rada rezygnację przyjęła.

W głosowaniu tajnym głosami dziesięciu radnych na jego miejsce wybrano Bogdana Peplińskiego, dotychczasowego wiceprzewodniczącego.

– Postaram się nie zawieść pokładanego we mnie zaufania. Liczę na pomoc i współpracę ponieważ chyba wszystkim nam zależy na rozwoju naszej gminy. Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że potrzeb jest ogrom – mówił po ogłoszeniu wyników głosowania nowy przewodniczący rady gminy

Na apel przewodniczącego odpowiedział wójt gminy Roman Brunke, który gratulując wyboru podkreślił:

– Deklaruję pełną współpracę we wspólnym działaniu. Nasi mieszkańcy oczekują tego od nas, jak też od większości radnych.

Poza klubem, ale razem dla gminy

W trakcie sesji część radnych oświadczyła, że rezygnuje z członkostwa w koalicyjnym ugrupowaniu ,,Jedność i Przyszłość gminy’’. Procedowanie kolejnych uchwał pokazało, że radni chcą działać dalej razem dla dobra gminy. Dziesięcioma głosami rada odrzuciła trzy skargi dotyczące działalności przewodniczącego Rady Gminy i wójta gminy Karsin. Uznali oni je za bezzasadne po wysłuchaniu stanowiska Komisji Skarg i Wniosków, opinii radcy prawnego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mimo jasno brzmiących postanowień SKO, piątka radnych opozycji głosowała przeciwko odrzuceniu skarg.

Wójt R. Brunke liczy, że radni w swoich dalszych działaniach w radzie będą liczyć się nadal z programem klubu, ponieważ w ostatnich wyborach zyskał on zdecydowane poparcie większości mieszkańców gminy Karsin.

– Ja nie komentuję decyzji radnych. Mnie zajmuje przede wszystkim praca w urzędzie – mówi włodarz gminy R. Brunke

Red.

Bogdan Łukasz Pepliński Przewodniczący Rady Gminy Karsin

Urodził się 17 października 1975 roku w Dziemianach. Z zawodu jest leśniczym. Od 1996 roku pracuje w leśnictwie Zabrody. Po raz pierwszy został radnym gminy Karsin w wyborach 2014 roku. W kadencji 2014-2018 pracował w Komisji Turystyki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Po raz drugi wybrany radnym 2018 roku. W tej kadencji pełni funkcje kierownicze w obu tych komisjach oraz był wiceprzewodniczącym rady.

Komentarze