Inwestycje Samorząd Szkolnictwo Wywiady

„Inwestycje w oświatę wyróżniają powiat kartuski nawet w kraju. Jesteśmy z nich dumni”

Z Dariuszem Drelichem, wojewodą pomorskim i kandydatem do Senatu RP z okręgu nr 63 rozmawiał Dariusz Tryzna, redaktor naczelny.

Panie wojewodo, demografia na Kaszubach, szczególnie na terenach wiejskich służy krajowi, bo nigdzie nie ma takiego jak tu wskaźnika urodzeń. To pociąga za sobą konieczność rozbudowy odpowiedniej infrastruktury, począwszy od żłobków.

Zgadza się. Rząd musi stwarzać odpowiednie warunki, aby ten proces nie wyhamowywał. To m.in. budowa żłobków, przedszkoli, rozbudowa szkół, aby stworzyć w nich dobre warunki nauki dla dzieci, warunki na miarę europejską. Stąd na początku bieżącego roku weszła w życie kolejna odsłona programu Maluch+, która obejmie okres siedmioletni do roku 2029. Budżet programu jest rekordowy. To 5,5 mld zł. Będzie pomocny wszystkim rodzicom dzieci do lat 3. Zakładamy, że w skali kraju powstanie ponad 100 tys. miejsc opieki nad nimi. Co istotne, nie będzie tu wymagany wkład własny. Wiem, że już gmina Żukowo, której co roku przybywa wielu mieszkańców, a szczególnie młodych rodzin, chce z tego korzystać. W Chwaszczynie, Dąbrowie i właśnie w Żukowie powstaną 3 żłobki. W ostatnim tygodniu samorząd pozyskał na to dofinansowanie w kwocie ponad 8,3 mln zł. Dzięki inwestycji powstanie w gminie ponad 200 miejsc dla najmłodszych.

W tym roku ruszyła budowa bardzo oczekiwanych przez mieszkańców przedszkoli w Sulęczynie i w Goręczynie. Koszt każdej z placówek sięga prawie 30 mln zł, więc są to bardzo drogie inwestycje dla samorządów, niemożliwe do zrealizowania bez pomocy rządowej.

Obie gminy dobrze się wpisują w tę pozytywną demografię. Dobrze znam sytuację jeżeli chodzi o gminę Sulęczyno. Od wielu lat wójt Bernard Grucza mówił o potrzebie tej inwestycji. Sam oglądałem budynek obecnego przedszkola, który jest dawną plebanią i rzeczywiście odstaje od obecnych wymagań. Zresztą podobne warunki lokalowe ma obecnie działające przedszkole w Goręczynie. Stąd kiedy wnioski obu samorządów dotyczące inwestycji zostały skierowane do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, została podjęta decyzja, aby je wesprzeć. Gmina Sulęczyno pozyskała prawie 10 mln zł w II edycji tego programu. Pozwoliło to jej rozpocząć inwestycję, która z tego co wiem, jest już mocno zaawansowana. W IV edycji dla gmin popegeerowskich gmina uzyskała dofinansowanie sięgające prawie 2,5 mln zł na II etap tej inwestycji, czyli wyposażenie. Podobnie gmina Somonino otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 mln zł na realizacje swojego zadania. Tu w grę wchodzi również budowa infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie terenu.

Łącznie na budowę nowych przedszkoli w powiecie kartuskim w ciągu ostatnich dwóch lat przeznaczyliśmy 25,5 mln zł.

Przypominam sobie jak w lutym bieżącego roku podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły w Baninie mówił Pan, że to kolejna już szkoła w powiecie i dodał Pan „żeby takich inwestycji było jak najwięcej”. Ile w tej kadencji powstało nowych albo ile się rozbudowało placówek dzięki pomocy rządowej?

Skoro wspomniał Pan o Baninie, to na realizację tej inwestycji gmina Żukowo otrzymała prawie 14 mln zł z II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Natomiast z VI edycji tego programu prawie 0,5 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borczu otrzymała gmina Somonino. Najwięcej jednak wniosków, które wsparliśmy, dotyczyło rozbudowy szkoły o salę sportową wraz z tzw. łącznikiem. To taka inwestycja po gospodarsku, dzięki której szkoły zyskują nie tylko halę sportową, ale też nową powierzchnię dydaktyczną, najczęściej kilka sal lekcyjnych. Z I edycji Polskiego Ładu wsparliśmy kwotą 5 mln zł taką inwestycję przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej. Gmina Sierakowice otrzymała prawie 3 mln zł na rozbudowę szkoły w Jelonku. Z tej samej edycji gmina Przodkowo pozyskała 3,4 mln zł na II etap rozbudowy szkoły w Wilanowie o salę sportową i towarzyszący jej łącznik. Z II edycji tego programu ponad 4,2 mln zł otrzymał powiat kartuski na budowę łącznika z salą sportową i zapleczem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz SP nr 1 w Żukowie.

Łącznie te inwestycje to 37,68 mln zł.

Z tego co pamiętam, to przed Polskim Ładem szkoły w naszym powiecie były rozbudowywane z pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zgadza się. Był on pierwszym programem rządowym, który był szczególnie przydatny do tego typu inwestycji. Przypomnę, do Pomorza trafiło z tego programu 745 mln zł. Środki z niego można było wykorzystywać na wkład własny albo gminy otrzymywały nawet 100 proc. finansowanie inwestycji.

W edycji z roku 2020 – 1,8 mln zł otrzymała gmina Sierakowice na rozbudowę szkoły w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne i 1,3 mln zł na rozbudowę szkoły w miejscowości Załakowo. W listopadzie 2021 otwieraliśmy tam pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym. Najwięcej z tego rozdania, bo 2,5 mln zł otrzymała gmina Przodkowo na budowę I etapu sali sportowej wraz z częścią dydaktyczną przy SP w Wilanowie. Natomiast w edycji tego programu w roku kolejnym otrzymała ponownie gmina Sierakowice na rozbudowę szkoły w Mojuszu. Tu również budowano salę gimnastyczną i zaplecze socjalne. Proszę zauważyć, że tylko w ciągu dwóch lat 2020-2021 do gminy Sierakowice trafiły środki na trzy inwestycje oświatowe, ale nie jest to dziwne, gdyż to właśnie ta gmina prowadzi w statystykach urodzeń.

Podsumowując, tylko z programu FIL na rozbudowę szkół w powiecie kartuskim poszło 7,58 mln zł.

Z inwestycjami w oświatę nierozerwalnie związana jest też rozbudowa bazy dla sportu i wychowania fizycznego. W minionej kadencji powiat kartuski może się pochwalić kilkoma inwestycjami w tej przestrzeni.

Jak najbardziej. Ja sam za młodych lat byłem zawodnikiem WKS Flota. Stąd wiem jak ważny jest sport w wychowaniu młodego człowieka. To może być pole zdrowej rywalizacji, która uczy charakteru, współpracy, współdziałania. Stąd na tym polu wsparcie środków rządowych też jest znaczące. Od razu na myśl mi przychodzi budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w Klukowej Hucie i Kamienicy Szlacheckiej, gdyż w marcu bieżącego roku uczestniczyłem, wraz ze społecznością tych szkół, w ich uroczystym otwarciu. Gmina Stężyca pozyskała na to zadanie 4 mln zł z FIL z edycji 2021. W tej samej edycji wsparliśmy gminę Przodkowo kwotą 0,5 mln zł na remont podłogi i dachu w najbardziej znanego obiektu widowiskowo-sportowego – hali w Przodkowie.

W I edycji Polskiego Ładu kwotą 1,7 mln zł wsparliśmy dwa projekty gminy Somonino. Dotyczyły budowy boisk sportowych oraz bieżni przy szkole w Borczu. W II edycji tego programu przeznaczyliśmy prawie 10 mln zł na budowę hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Jednak największą kwotę wsparcia – 11 mln zł otrzymała gmina Kartuzy na budowę pełnowymiarowej hali sportowej wraz z kompleksem strzelnic i wielofunkcyjnymi salami sportowymi przy SP nr 2 w Kartuzach. W kolejnej edycji Polskiego Ładu kwotą 4,56 mln zł wsparliśmy budowę sali gimnastycznej przy SP w Glinczu oraz budowę boiska sportowego przy SP w Leźnie. Z kolei w VI edycji przeznaczyliśmy 4 mln zł na rozbudowę i modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach. Także te zadania to kwota 35,76 mln zł.

Czy poza programami, o których cały czas była mowa jakieś inne środki zostały skierowane na inwestycje oświatowe?

Panie redaktorze, tu konieczne jest przypomnienie, że znaczącym źródłem w inwestycjach w tej przestrzeni jest program Sportowa Polska. Samorządy powiatu kartuskiego regularnie korzystają z niego. Już w 2020 roku otrzymał powiat kartuski otrzymał ponad 2 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy PZS w Przodkowie. W roku kolejnym ponad 1,5 mln zł otrzymało z kolei miasto Kartuzy. Pieniądze były celowane w budowę pełnowymiarowej hali sportowej wraz z kompleksem strzelnic i wielofunkcyjnymi salami sportowymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach. No i zupełnie świeża sprawa, dwa tygodnie temu przekazałem czek na 6 mln zł burmistrzowi Kartuz jako kolejny zastrzyk pomocy finansowej dla budowy zaplecza sportowego przy SP nr 2. A 25 września gmina Stężyca otrzymała 3 mln zł na I etap modernizacji boiska do piłki nożnej przy Zespole Kształcenia i Wychowania oraz przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Stężycy. To 12,5 mln zł.

Podsumowując, daje to łącznie ponad 119 mln zł.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze