Gmina Somonino Inwestycje

Starkowa Huta. Dawna szkoła zyska nowy blask

Gmina Somonino otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 240 tys. zł dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie”.

Gmina dba o przywrócenie blasku temu zabytkowi już od kilku lat. W 2021 roku dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowano modernizację budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlice. Obecnie budynek jest wykorzystywany na cele społeczne, w tym świetlicowe i spotkania z mieszkańcami.

Gmina uczestniczyła w naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, a dokładnie w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Samorząd uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 240 tys. zł.

Ważne zadanie

Zadanie obejmuje swoim zakresem remont elewacji budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie, wraz z remontem i ociepleniem stropu nad parterem budynku, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o źródłach finansowania. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków i pochodzi z początku XX wieku.

Remont elewacji przyczyni się do przywrócenia walorów estetycznych budynku. Natomiast ocieplenie stropu nad poddaszem zmniejszy utratę ciepła i zwiększy efektywność energetyczną budynku. 

Nad/opr.red

Komentarze