Inwestycje Miasto Kościerzyna Samorząd

Kościerzyna. Niezwykła uroczystość w urzędzie miasta. Działka warta 900 tys. zł w darze od miasta dla policji

Dzisiaj w sali posiedzeń miasta, w obecności notariusza, burmistrz Michał Majewski i nadinsp. Andrzej Łapiński podpisali akt notarialny, na podstawie którego Pomorska Policja staje się właścicielem działki budowlanej na ul. Leśnej. Jak wynika z zapisów aktu, do 2033 roku ma tam stanąć budynek nowej Komendy Powiatowej Policji, co ma znacznie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Oprócz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Policji obecna była reprezentacja strony rządowej w osobach wiceministra Marcina Horały i wojewody Dariusza Drelicha. Oprócz burmistrza, samorząd lokalny reprezentował wiceburmistrz Tomasz Nadolny, wiceprzewodniczący RM Tomasz Dargacz i starosta Alicja Żurawska. Obecny był również Piotr Karczewski, Społeczny Doradca Prezydenta RP. Z odczytanego aktu notarialnego wynika, że darowiznę stanowi kilka działek sąsiadujących ze sobą, które w sumie mają 7,4 tys. m2. Położone są przy ul. Leśnej w Kościerzynie. Ich wartość wobec aparatu szacunkowego to 863 tys. zł. Według zapisów aktu działki te zostaną przekazane Policji Państwowej, aby w ciągu 10 lat mógł tam zostać wybudowany budynek KPP. Gdyby do tego nie doszło działki muszą zostać zwrócone. Po odczytaniu aktu został on podpisany przez obie strony.

„Czekaliśmy na to wiele lat”

Tak burmistrz miasta podsumował akt. Zaznaczył, że darowizna jest wyrazem obopólnych korzyści w relacji miasto – strona rządowa.

– To jest obopólna korzyść. My dzięki dobrym projektom i zauważaniu przez szczebel centralny dostajemy fundusze na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenie miasta. Udaje nam się realizować wiele zadań, które zostaną dla mieszkańców – inwestycji w drogi, wodę, deszczówkę. Ponadto widzimy potrzebę wspierania instytucji rządowych jak na przykład policja, która służy wszystkim mieszkańcom powiatu. Dzięki dostrzeżeniu tego chcemy przekazać działkę, aby w przyszłości powstała nowa komenda – podkreślał włodarz miasta.

Akt jest też ważny dla garnizonu Pomorskiej Policji. Podkreślił to w sowiej wypowiedzi nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

– Chciałabym za to co otrzymaliśmy serdecznie podziękować. Bardzo cieszą mnie sytuacje kiedy wspólnymi siłami, jednością silni możemy poprawiać bezpieczeństwo naszych obywateli. Przekazanie tej nieruchomości da nam możliwość rozpoczęcia procedury projektowo-wykonawczej w zakresie budowy nowej komendy – mówił nadinsp. A. Łapiński.

Wagę podpisanej umowy podkreślali w swoich wypowiedziach wojewoda D. Drelich i P. Karczewski, Społeczny Doradca Prezydenta RP.  

D. Tryzna.

Komentarze