Gmina Lipusz Inwestycje Powiat kościerski

Loryniec-Gostomie. Inwestycje drogowe powiatu

Jak usłyszeliśmy od wicestarosty Piotra Laski, nic nie zagraża obecnie realizowanym, powiatowym inwestycjom drogowym. W tej chwili prace toczą się przy czterech zadaniach. Dwa z nich są na ukończeniu. Chodzi o remont drogi powiatowej w Loryńcu na jej odcinku przebiegającym przez miejscowość. Nie do uwierzenia, ale jeszcze niedawno była ta droga, miejscami gruntowa, miejscami ze starym brukiem. Dzisiaj jest tam położony asfalt, są wykonane chodniki z kostki brukowej i zjazdy. Wykonano również kanalizację burzową, a służby gminy przebudowały to wszystko, co jest pod drogą. Na początek sierpnia, jak mówi wicestarosta zostały tam do zrealizowania prace wykańczające i kosmetyka. To samo dotyczy jednego z zadań drogowych wykonywanego w ramach modernizacji drogi do Gostomia. Chodzi o krótki odcinek od Gostomia do granicy powiatu, w kierunku Stężycy. Jest on już prawie gotowy. Zaawansowane prace są też przy pozostałych dwóch zadaniach drogowych tej inwestycji. Na najdłuższym odcinku, chodzi o drogę z Owśnice do Gostomia kładziona jest już warstwa asfaltu. Natomiast na zadaniu trzecim – modernizacji drogi biegnącej przez Gostomie trwają prace związane z układaniem krawężników, chodników itd. Jak podkreśla wicestarosta P. Laska, termin zakończenia tych inwestycji to koniec września i zostanie on dotrzymany.

D. Tryzna

Komentarze