Gmina Kartuzy Samorząd

Kartuzy. Porozumienie po spokojnej i merytorycznej debacie. Budżet na 2021 rok uchwalony

Po dwóch dniach obrad, uwzględnieniu części wniosków radnych, uchwalono wreszcie budżet dla gminy Kartuzy na 2021 r. Głosowanie radnych zakończyło się jednomyślnym werdyktem i poprzedzone było rzeczową oraz wyważoną dyskusją, co może być dobrym prognostykiem dla dalszego, właściwego funkcjonowania samorządu.

Choć różnice o charakter i kierunki rozwoju gminy między radą a burmistrzem niemal zawsze są rozbieżne, to wyjątkowo tym razem obyło się bez niepotrzebnych scysji i przedłużania prac nad przyjęciem budżetu.

Plan finansowy gminy na bieżący rok zakłada dochody na poziomie nieco ponad 219,7 mln zł. Wydatki zaplanowano na kwotę bliską 234 mln zł, co oznacza, że deficyt wynieść ma 14 mln zł. Ma być on sfinansowany dzięki pożyczce opiewającej na ponad 7 mln zł i środkom własnym w kwocie 6,7 mln zł. Prawie 48,5 mln zł gmina zamierza przeznaczyć na inwestycje.

Tym razem nieobecnego włodarza gminy reprezentowała, jak zawsze przygotowana merytorycznie, zastępca Sylwia Biankowska, która na bieżąco rozwiewała wszelkie wątpliwości, odpowiadając szybko i konkretnie na pytania miejskich rajców.

– Gmina uważnie wsłuchuje się w głos mieszkańców oraz poważnie traktuje ich postulaty i uwagi dotyczące niezbędnych inwestycji poprawiających infrastrukturę gminną, oraz komfort życia. Stąd zgoda na poprawki budżetowe, będące efektem inicjatywy mieszkańców, przedstawione za pośrednictwem radnych – tłumaczyła prezentowane podczas obrad podejście władzy wykonawczej gminy

Poprawki do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku osiągniętego porozumienia zostały uwzględnione i wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany w inwestycjach rozbudowujących infrastrukturę drogową, socjalną, oświatową, sportową czy turystyczną. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku budżetu 2021. Tutaj także dokonano zmian. Największa z nich to zmniejszenie środków o prawie 1,25 mln zł na budowę stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego w Kartuzach. Z funduszy przeznaczonych pierwotnie na rozbudowę szkoły w Łapalicach zabrano z kolei 400 tys. zł. Większych pieniędzy za to doczekają się inwestycje, o które wnioskowali także mieszkańcy. Są to głównie zadania drogowe związane z utwardzaniem lub przebudową, m.in. ul. Reymonta, Reja, drogi wewnętrznej na Osiedlu XX-lecia w Kartuzach, dróg w Kaliskach, Smętowie Chmieleńskim i Kiełpinie czy ulic w Łapalicach, Grzybnie i Borowie. Ponadto większych pieniędzy niż pierwotnie doczekały się takie zadania jak: budowa sali gimnastycznej Mirachowie i Koloni, przebudowa siedziby OSP w Prokowie i budowa strażnicy OSP w Dzierżążnie, a także  budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach. Wiele z tych zadań znalazło się też w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy czym w niektórych z nich, zmieniono kwoty inwestycji.

Podziękowania burmistrza i przewodniczącego RM

Satysfakcji z uchwalenia budżetu nie krył burmistrz Mieczysław Gołuński. Podkreślił, że jest zadowolony z merytorycznej i wyważonej dyskusji oraz podziękował radnym za rozsądek, jaki był niezbędny przy podejmowaniu tej uchwały.

– Nieustannie walczymy o środki finansowe z budżetu państwa i w wielu przypadkach udaje nam się, przy wydatnej pomocy pana wojewody, takie fundusze wywalczyć. Dziękuję państwu radnym za to głosowanie i za rozsądek przy tak ważnych uchwałach, mających duże znaczenie dla naszej gminy. Bardzo chciałbym, aby nasze rozmowy zawsze były spokojniejsze. Być może cechuje je zbyt duża emocjonalność, ale cel zawsze powinien być jeden – dobro naszych mieszkańców – powiedział burmistrz M. Gołuński.

Włodarz gminy Kartuzy podziękował także skarbnik gminy Alicji Szwaba za tytaniczną pracę nad budżetem wymagającą sporo poświęcenia, oraz zastępcy S. Biankowskiej za merytoryczny aliaż budżetu. Podziękowania złożył także przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Treder. Skierował je w stronę skarbnik A. Szwaba, burmistrza M. Gołuńskiego, zastępcy burmistrza S. Biankowskiej oraz radnych.

Wydaje się, że tegoroczny Dzień Kobiet zostanie zapamiętany w gminie Kartuzy, nie tylko z powodu święta Pań.

BM

Komentarze