Gmina Chmielno Inwestycje

Gmina Chmielno. Inwestycje w szkołach w Reskowie i Kożyczkowie Z olejowego na gazowe…

Rury gazowe doprowadzono m.in. do szkoły w Kożyczkowie.

Gmina rozpoczęła inwestycję, której celem ma być wymiana pieców olejowych na gazowe w placówkach szkolnych w Kożyczkowie i Reskowie. Jej pierwszy etap – doprowadzenie siec gazowej do szkół jest już zakończone.

Za doprowadzeniem sieci gazowej z przełączeniami do SP w Kożyczkowie i SP w Reskowie zajęła się Polska Spółka Gazownictwa. Roboty ruszyły już w styczniu i na dzień dzisiejszy jak informuje sekretarz gminy M Kreft – Mielewczyk  zostały zakończone. Kosztowały gminę łącznie ponad 12 tys. zł.

W ubiegłym tygodniu gmina dokonała wyboru wykonawcy projektów budowlanych instalacji gazowych dla tych placówek. Zrealizuje je firma Neptun Tomasza Arend z Kiełpina. Koszt wykonania obu dokumentacji to około 14,5 tys. zł. Termin wykonania zamówienia dotyczy 22 lipca br. roku.

– Działania inwestycyjne związane z wykonaniem instalacji będą możliwe dopiero po uzyskaniu zgody na ich realizację ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach – informuje sekretarz gminy.

Wójt myśli o gminnym programie

To nie jedyne działanie gminy w celu zmniejszenia emisji CO2. Choć program ,,Czyste Powietrze” funkcjonuje i jej mieszkańcy korzystają z niego, wójt Michał Melibruda chce uruchomić gminny program dopłat do wymiany źródeł ciepła na gazowe lub fotowoltaiczne. Chce na to przeznaczyć około 500 tys. zł.

-Chciałbym przeznaczyć  te środki, aby w pierwszym rzucie 100 mieszkańców mogło skorzystać z dofinansowania po 5 tys. zł. Chcemy dedykować to właścicielom nieruchomości, którzy nie mogą skorzystać z programu rządowego – tłumaczy wójt gminy.

Chciałby swój pomysł w drugiej połowie roku. Do tematu będziemy powracać.

Red.

Komentarze