Gmina Liniewo Wokół nas

Gmina Liniewo. Plany samorządu na rok 2021. Być blisko potrzeb mieszkańców gminy

Przyjęcie przez Radę Gminy planu inwestycji na rok bieżący, pozwoliło mieszkańcom zapoznać się, które z ich potrzeb będą już teraz realizowane. Ale oprócz zadań zapisanych gmina realizuj też te wynikającego z potrzeby dnia dzisiejszego.

Jak wynika z informacji uzyskanych od gminy, przystąpiono do długo oczekiwanego programu pn.: ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Liniewo’’. Jego realizacja pozwoli rolnikom na bezpłatne usunięcie tego rodzaju odpadów z własnych nieruchomości. Gmina planuje zebrać ponad 120 ton odpadów.

– Na zadanie w 100% uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – mówi wójt Mirosław Warczak

Poprawa jakości wody dla mieszkańców dwóch sołectw

Gmina przygotowuje się do budowy sieci wodociągowej i zbiorników na terenie sołectw Wysin i Chrósty Wysińskie. Celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanej do mieszkańców wody.  Inwestycja polega na budowie zbiorników retencyjnych wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej. Będzie realizowana w 2021 roku i zakończy się najpóźniej w styczniu 2022r.

– Wartość zadania, które zrealizujemy dla mieszkańców Wysina i Chrustów Wysińskich wynosi blisko 2,2 mln zł. Udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości blisko 1,7 mln zł – informuje wójt M. Warczak

Modernizacja ujęcia w Starym Wiecu

Na terenie tego sołectwa w pierwszej połowie br. realizowane jest również zadanie związane z dostarczaniem mieszkańcom wody. Będzie wykonana nowa studnia. Gmina dokonała już wyboru wykonawcy.  Wartość zadania to ponad 145 tys. zł.

Utwardzenie drogi w Chróstach Wysińskich

Po wykonaniu prac związanych z modernizacją wodociągu w tym sołectwie planowane jest położenie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku blisko 1 km. Na to zadanie gmina planuje pozyskać dofinansowanie.

– Obecnie przygotowujemy się do zawarcia umowy o dofinansowanie, a po podpisaniu umowy ogłoszony zostanie przetarg na budowę odcinka drogi – mówi włodarz gminy M. Warczak

Idą z duchem czasu

Urząd gminy uruchomił dla mieszkańców bezpłatną aplikację ,,KiedyŚmieci’’. Pozwala na bieżąco otrzymywać informacje o terminie wywozu odpadów.

– Idziemy z duchem czasu. Nie potrzeba notatek, wpisów do kalendarza. Wystarczy zainstalować aplikację i wszystko mamy w swoim telefonie. Zapraszamy, bo naprawdę warto – zachęca wójt gminy M. Warczak

Nad/opr.red

Na placu jednej z gminnej inwestycji.
Gmina planuje zebrać od swoich rolników 120 ton odpadów foliowych.

Komentarze