Gmina Karsin Inwestycje

Wiele. Remont Kościoła pw. Św. Mikołaja. Ołtarz i prezbiterium już odnowione

Od ubiegłego roku trwają prace remontowe, których celem jest odnowienie wnętrz świątyni, która jest ważnym miejscem na szlaku Pomorskich Sanktuariów Maryjnych. Zadanie to jest realizowane przy pomocy środków samorządu pomorskiego. Planowo ma potrwać jeszcze półtora roku.

Staraniem proboszcza ks. Jana Flisikowskiego, władz gminy i jej ,,przyjaciół’’ w Samorządzie Pomorskim tj. Marszałka Mieczysława Struka i radnego SSWP Dariusza Męczykowskiego, kościół wielewski został włączony do projektu pt. ,,Szlak Sanktuariów Maryjnych Pomorza’’.  Pozwoliło to uzyskać dofinansowanie unijne na bardzo potrzebne świątyni prace remontowe. Projekt restauracji wnętrza kościoła ma wartość 5 mln zł. Obejmuje on takie działania, jak odnowienie ołtarza głównego Matki Bożej Pocieszenia i czterech ołtarzy bocznych. Dotyczy również odnowienia dekoracji malarskich ścian prezbiterium i jego polichromii.

Samorząd Pomorski przeznaczył na dofinansowanie tego projektu 3 mln zł, co stanowi 60% jego wartości. Pozostałe 40% ma być wkładem własnym parafii. To duży wysiłek finansowy dla niej. Stąd w ubiegłym roku gmina Karsin wsparła parafię kwotą w wysokości 150 tys. zł.

Stan prac

Jak informuje nas ks. proboszcz, w połowie lutego zrealizowane zostały już prace związane z ołtarzem głównym świątyni. Wykonana również dekorację malarską ścian prezbiterium. Trwają prace przy renowacji polichromii w kaplicy Matki Bożej oraz przy ołtarzach bocznych.

Planowany termin ich zakończenia to czerwiec roku następnego. Jednak z uwagi na COVID-19 termin realizacji prac w ramach projektu  może zostać przedłużony do końca roku 2023 – mówi ks. J. Flisikowski

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.red

Komentarze