Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. Styczeń br. w analizach Powiatowego Urzędu Pracy. Statystyki gorsze i bardziej pesymistyczne…

Pierwszy miesiąc 2021 roku pokazał, że podstawowe wskaźniki opisujące sytuację rynku pracy są gorsze niż w miesiącach poprzednich. Oceny koniunktury gospodarczej w zależności od branży albo są nieznacznie gorsze, albo poszybowały ostro w dół. Coraz więcej firm twierdzi, że lockdown zagraża ich istnieniu.

Styczeń jest miesiącem, w którym podstawowe wskaźniki opisujące sytuację na kościerskim rynku pracy są relatywnie gorsze niż w innych miesiącach. W styczniu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 140 osób, z poziomu 1697 do liczby 1837. Stąd na koniec stycznia br. w rejestrach PUP figurowało 412 osób bezrobotnych więcej, aniżeli na koniec stycznia 2020 roku.

Z ogólnej liczby bezrobotnych ponad 56,8% to kobiety. Tylko 13% z ogólnej liczby to osoby z prawem do zasiłku, a 48,7% z nich – 1096 osób to osoby długotrwale bezrobotne. Ciekawie prezentują się statystyki dotyczące wieku bezrobotnych. 760 osób, czyli ponad 1/3 to osoby młode do 30 roku życia. 461 bezrobotnych, czyli ponad 20,5% to osoby powyżej 50 roku życia. Ponad połowa z bezrobotnych to osoby poniżej wykształcenia średniego. A 369, czyli 16% bez żadnego doświadczenia zawodowego. Ciekawe, że ponad 1/3 z nich nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. 6,5% z tej liczby tj. 147 osób to niepełnosprawni.

Bezrobocie w gminach

Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia w powiecie kościerskim w styczniu 2021 r. wyniosła 8,1%. Największy odsetek bezrobotnych odnotowuje się w gminie miejskiej Kościerzyna, gdzie takich osób jest 799. Kolejna gmina z największym odsetkiem bezrobotnych to Kościerzyna. Odnotowano tu 461 bezrobotnych. 240 osób figuruje, jako bezrobotni w gminie Nowa Karczma. Czwartym w kolejności samorządem z najwyższą stopą bezrobocia jest gmina Stara Kiszewa. Odnotowano tam 189 osób niemających pracy. Niewiele mniej, bo 170 takich osób zamieszkuje gminę Karsin. W Liniewie odnotowano 156 bezrobotnych. Zdecydowanie najniższą stopę bezrobocia można zauważyć w gminie Lipusz i Dziemiany, gdzie odnotowano kolejno 118 i 116 bezrobotnych. W styczniu br. szacuje się, że stopa bezrobocia w woj. Pomorskim wyniosła – 6, 2%, choć w styczniu 2020r. było to 4,8%. Natomiast w kraju poziom ten wyniósł 6,5%, a w roku poprzedzającym było to 5,5%.

MŚP a korona kryzys

Jak wynika z informacji z kościerskiego PUP-u, w styczniu br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie zaobserwowano masowych zwolnień pracowników. Pracodawcy starali się zatrzymać swoich pracowników. Świadczy o tym pośrednio fakt, iż w styczniu 2021 roku zarejestrowano znacznie niższą liczbę bezrobotnych – 236, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdzie było ich 321.

– Na pytanie zadane w ramach tego badania o negatywne skutki pandemii koronawirusa i jej konsekwencje dla prowadzenia działalności gospodarczej w styczniu 2021 r., aż 45% przedsiębiorców z sektora usług wskazało, że będą one dla nich „poważne” lub „zagrażające stabilności ich firm”. W ocenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie opinie pomorskich przedsiębiorców przedstawione w ww. badaniu GUS – mogą być w dużym stopniu podzielane przez przedsiębiorców z terenu powiatu kościerskiego – tłumaczy Mirosław Ginter Dyrektor PUP w Kościerzynie

Rozszerzenie tarczy

Od początku lutego mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami z 48 określonych rozporządzeniem branż i których przychód z tej działalności był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, mogą starać się o przyznanie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Warunkiem bezzwrotności dotacji jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl najpóźniej do 31.03.2021 r.

Pomoc finansowana dla MŚP z powiatu

Jak podają statystyki z kościerskiego PUP-u w ubiegłym roku złożono ponad 3,4 tys. wniosków na najprostszą pomoc, czyli 5 tys. zł  pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W styczniu br. doszły trzy kolejne wnioski. To daje łącznie ponad 17,4 mln zł, które trafiły do kościerskich MŚP. W roku poprzednim złożono 644 wnioski z zakresu dofinansowania dla samozatrudnionych. Do tej liczby doszło kolejnych 49 wniosków złożonych w styczniu br. W efekcie wypłacono ponad 3,69 mln zł dofinansowania. W 2020 roku złożono także 345 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MŚP. W tym roku do tego obszaru wsparcia zgłosiło się kolejnych 20 przedsiębiorstw, co przełożyło się na kwotę 8,8 mln zł.

Nad/opr.red

Komentarze