Gmina Chmielno

Gmina Chmielno. Rozstrzygnięto konkurs NGO. Najwięcej dla najbardziej aktywnych

Wójt Gminy Chmielno 24 lutego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, kultury, sztuki, sportu i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszone zostały wyniki konkursu na  dofinansowanie zadań publicznych dla klubów, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Pierwotnie zaplanowano rozdysponowanie środków w sześciu obszarach. Natomiast do jednego z nich nie spłynęła żadna oferta. W efekcie gmina rozdzieliła pieniądze pomiędzy pięć obszarów.

3 tys. zł na zajęcia i warsztaty

Najskromniejsze kwoty przydzielono w pierwszym obszarze, jakim jest nauka i edukacja. Stowarzyszenie „Aktywna szkoła w Chmielnie” uzyskało 2,4 tys. zł na organizację zajęć pozalekcyjnych na temat ekologii. Stowarzyszenie „GD” zyskało 600 zł na organizację warsztatów technicznych.

Blisko 40% puli na kulturę

Na obszar związany z kulturą samorząd przeznaczył ponad 37 tys. zł. Najwyższą kwotę – 12 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Katolickie Dzieło św. Apostołów Piotra i Pawła działające przy parafii w Chmielnie. Dofinansowanie w wysokości 7,5 tys. zł dostała Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby. Kwotą niewiele mniejszą może się pochwalić Stowarzyszenie „Aktywna szkoła w Chmielnie”. Stowarzyszenie „Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice” zostało wsparte sumą 4 tys. zł. Koło Gospodyń Wiejskich „Kożyczkowianki” otrzymało 2,9 tys. zł. Polskie Stowarzyszenie „Baśki” zyskało 2,4 tys. zł dofinansowania. KGW w Miechucinie zostało wsparte kwotą ponad 1,2 tys. zł na kultywowanie tradycji ludowych. Projekt zdalnych warsztatów modelarskich autorstwa Stowarzyszenia „GD” zyskało 300 zł.

Prawie 50 tys. zł na sport

Najwyższe kwoty przyznano w obszarze sport. Spośród ośmiu organizacji, tylko jedna została odrzucona. Dotowany kwotą przeszło 19 tys. zł, został Klub Sportowy „Damroka”. Blisko 9 tys. zł otrzymał UKS Akademia Ruchu i Zdrowia SAKURA. Ponowne dofinansowanie w wysokości 7 tys. zł dostało Stowarzyszenie „Aktywna szkoła w Chmielnie”. Uczniowski Klub Sportowy „Remus” Miechucino zyskał 6,4 tys. zł. Klubowi Sportowemu „Stowarzyszenie FLAUTA” przyznano 2,8 tys. zł. Kolejne 2,2 tys. zł dostało KGW z Kożyczkowa. Stowarzyszenie Wrotkarskie „Gdańskie Lwy” wzbogaciło się o 2 tys. zł.

Działalność na rzecz niepełnosprawnych i seniorów

Na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, KGW z Kożyczkowa oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Żagiel” dostało po 2,5 tys. zł. W zadaniu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ,,Kożyczkowianki’’ ponownie dostały dofinansowanie, tym razem w kwocie 3 tys. zł.

UG/opr.red

KGW Kożyczkowianki łącznie zyskały ponad 10 tys. zł.
Klub Sportowy ,,Damroka” wzbogaciło się o przeszło 19 tys. zł.
Stowarzyszenie Katolickie Dzieło św. Apostołów Piotra i Pawła działające przy parafii w Chmielnie jest organizatorem corocznych obchodów „Święta Piotra Patrona Rybaków”.

Komentarze