Gmina Stężyca Wokół nas

Gmina Stężyca. Narodowy Program Szczepień. Zaszczepili 240 osób. Czy to dużo?

Choć w gminie funkcjonują cztery punkty szczepień to liczba zaszczepionych najstarszych mieszkańców nie zadowala. Winne są temu m.in. nieregularne dostawy szczepionki.

Przypomnijmy, że od 15 stycznia seniorzy powyżej 80. roku życia zaczęli się rejestrować na szczepienia. Niedługo potem, od 22 stycznia, mogły zrobić to osoby, które skończyły 70 lat. Dla szczepień na terenie gminy Stężyca wyznaczono dla nich cztery punkty. Znajdują się one odpowiednio na Ośrodkach Zdrowia w Stężycy, Kamienicy Szlacheckiej, Szymbarku oraz Ośrodku Rehabilitacyjnym w Wieżycy. 

Problemy punktów szczepień

Od rozpoczęcia szczepień na Ośrodku Zdrowia w Stężycy pierwszą dawką zostało zaszczepionych 240 osób. Jak informuje pracownik Ośrodka, największym problem w miejscowym punkcie szczepień są znaczne przesunięcia w dostawie szczepionki, które trwają około dwóch dni i tym samym dezorganizują pracę placówki.

Do szczepienia w grupie ,,0’’ przystąpiło pięciu pracowników GOPS-u. Zostali zaszczepieni również mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Stężycy. 

Transport dla mieszkańców

Dodatkowo zgodnie z decyzją, którą wydał Wojewoda Pomorski, samorząd został zobowiązany do zorganizowania transportu do punktu szczepień dla osób zamieszkałych na terenie gminy. Władze określiły, że transport przysługuje osobom, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N. Do transportu mają również prawo osoby mające niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Do dnia dzisiejszego z takiej pomocy skorzystało niewielu mieszkańców.

Red.

Komentarze