Gmina Przodkowo Samorząd Wokół nas

Gmina Przodkowo. Z grudniowej sesji. Jednomyślna decyzja w sprawie budżetu

Ostatniego dnia ubiegłego roku, radni gminy Przodkowo procedowali uchwałę budżetową na 2022. Jak podkreślił wójt Andrzej Wyrzykowski, jest to budżet dobry i zrównoważony. Ponadto jest to jedyny budżet w powiecie z nadwyżką finansową.

Uchwalę budżetową na rok 2022 zaprezentował włodarz gminy Andrzej Wyrzykowski. Budżet gminy prognozuje dochody na poziomie przeszło 59,5 mln zł. Natomiast wydatki ustalono na poziomie ponad 57,8 mln zł. Uzyskaną nadwyżkę gmina ma zamiar przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i wykup papierów wartościowych. Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynieść ma 26 mln zł.

15 proc. budżetu na inwestycje

Z kwoty przeszło 57,8 mln zł na wydatki gminaplanuje przeznaczyć 8,87 mln zł na zadania inwestycyjne. Kwota ta stanowi 15 proc. całości budżetu. Wśród najważniejszych zadań jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilanowie o łącznik i salę gimnastyczną. Jej łączny koszt finansowania przekracza 6,72 mln zł, natomiast na ten rok zabezpieczono 4 mln zł w budżecie gminy. W planach jest też kontynuacja przebudowy dwóch pakietów dróg gminnych, które gmina realizuje od 2020 i 2021 roku. Z pierwszego pakietu z ośmiu ulic obecnie do wykonania pozostała ul. Wrzosowa w Warzenku i ul. Wspólna w Czeczewie. To zadanie łącznie wyceniono na 9,2 mln zł, ale w tym roku w budżecie zapisano 330 tys. zł. Natomiast w drugim pakiecie, który obejmował sześć odcinków, aktualnie do przebudowy pozostała droga relacji Przodkowo-Kawle Dolne i Tokary-Warzenko. Koszt tej inwestycji to razem 7,6 mln zł, z czego w tym roku gmina zabezpieczyła 1,6 mln zł. W planach inwestycyjnych jest także przebudowa budynku OSP w Tokarach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu za ponad 424 tys. zł. Wszystkie te zadania są inwestycjami wieloletnimi, a ich wartość opiewa na 6,33 mln zł. W planach jest też kilka inwestycji jednorocznych za kwotę 2,33 mln zł.

Przodkowscy radni przyjęli budżet jednogłośnie. 

Red.

Dariusz Toporek przewodniczący Rady Gminy

Przedstawiony przez pana wójta pierwotny plan finansowy w toku dyskusji na komisjach uległ niewielkim zmianom. Nie było większych problemów i szybko doszliśmy do konsensusu. Uważam, że budżet jest dobrze ułożony, zapina się i to jest ważne.

Inwestycje rozkładają się po całej gminie, bo mamy zasadę, że każde sołectwo coś powinno dostać. Liczymy też na to, że uda się pozyskać jeszcze więcej środków z rządowych dofinansowań, a wtedy tych inwestycji może być jeszcze więcej. Oczywiście są też te priorytetowe, główne. W tym roku będzie nią na pewno hala w Wilanowie, którą mamy zakończyć.

Pewnym zagrożeniem dla planów budżetu są podwyżki kosztów funkcjonowania gminy, które czekają nas na początku roku.

Komentarze