Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z sesji budżetowej. Ponad 10 mln na inwestycje

Przyjęty na sesji z 29 grudnia plan finansów gminy na rok 2021, jest mocno proinwestycyjny. Wśród zaplanowanych zadań obok wieloletnich, jak np. rozbudowa systemu wod-kan w Olpuchu. Są inwestycje długo oczekiwane np. przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie. Radni nie mieli uwag do tych planów.

Założenia budżetu przedstawił wójt gminy Marian Pick. Omówił szeroko każdą z zaplanowanych inwestycji. O negocjacjach dotyczących zapisów uchwały budżetowej mówiła radna Irena Treder, Przewodnicząca Komisji Budżetowej. Na posiedzeniu z 17 grudnia, na którym analizowano budżet, wnioskowano, aby powiększyć pulę środków dla NGO, co zostało pozytywnie przyjęte. W dyskusji przed podjęciem budżetu wypowiedział się tylko Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Sulewski.

25% wydatków to inwestycje

Budżet 2021 po stronie dochodów ma zamknąć się kwotą prawie 39,5 mln zł. Natomiast wydatki samorządu zaplanowano na kwotę ponad 41,7 mln zł. W związku z tym, że prognozowane wydatki przewyższają dochody, wystąpił deficyt budżetowy w wysokości ponad 2,2 mln zł. Radni zaaprobowali, że ma on zostać sfinansowany, dzięki zaciągniętej pożyczce. Z 41,7 mln zł aż 10,4 mln zł zostanie przeznaczonych na tegoroczne gminne inwestycje. 

Dominują zadania drogowe

Wśród zadań inwestycyjnych zdecydowanie największą rolę odgrywają te, które związana są modernizacją infrastruktury drogowej. Przebudowa drogi Stary Bukowiec – Bartoszylas pochłonie 1,6 mln zł. W większości zostanie ona sfinansowana, dzięki pozyskaniu ponad 1 mln zł dofinansowania z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu Pomorskiego. Resztę dołoży gmina z własnego budżetu.

Gmina zabezpieczyła na przebudowę układu drogowego w Starej Kiszewie aż 740 tys. zł. Jak podkreśla wójt, jest umowa dżentelmeńska, że zadanie to Zarząd Dróg Wojewódzkich wreszcie rozpocznie. Za 400 tys. zł zostać zrealizowana modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Chwarzenko. Ponadto do wykazu zadań inwestycyjnych zapisana została budowa drogi na trasie Pałubin – Górne Maliki, której kwota przewyższa 3,6 mln zł. Natomiast nie ma pewności, czy w bieżącym roku uda się jej sfinansowanie, bowiem wszystko zależy od tego, czy gmina uzyska wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozostałe inwestycje

Wśród tegorocznych zadań jest również zakończenie wieloletniej inwestycji, jaką jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i Stara Kiszewa. Jak usłyszeli radni, gmina dostanie więcej dofinansowania na tę inwestycję. Pula środków z UE sięgnie 900 tys. zł.

Ważną inwestycją jest również  zadanie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu przenosek kajakowych na rzece Wierzyca. Przenoski miałyby stanąć w miejscowości Stary Bukowiec, Ruda oraz Zamek Kiszewski. Ponadto w miejscowości Bartoszylas, Zamek Kiszewski i Dolne Maliki zaplanowano budowę przystani kajakowych. Całość inwestycji opiewa na ponad 815 tys. zł. Na ten cel prawie 694 tys. zł gmina pozyska od Samorządu Pomorskiego.

red.

Marian Pick wójt gminy Stara Kiszewa

Ten budżet jest projektem odważnym. Dlatego, że mamy na inwestycje zapisanych ponad 10 mln zł. Generalnie mają one służyć mieszkańcom gminy i przyczyniać się do jej rozwoju. Przede wszystkim będziemy realizować te zapisane, co do których mamy dofinansowanie zewnętrzne. Będziemy tak robić, żeby nie dokładać. Już widać, że w tym roku mogą dojść jeszcze dodatkowe zadania. Nie wiemy jeszcze, co będzie z naszymi wnioskami skierowanymi do programów rządowych. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, tak jak to było w latach poprzednich. Czy otrzymamy jakieś dofinansowania? Trudno przewidzieć.  Na pewno rada będzie jak najszybciej o  tym  informowana, abyśmy mogli na bieżąco dostosowywać budżet do aktualnej sytuacji. 

Komentarze