Powiat kartuski Wokół nas

Powiat kartuski. Statystyka ludności 2020. Duży wzrost zgonów cechą 2020 roku

Statystyki pokazują, że liczba mieszkańców gmin powiatu kartuskiego to 138 363 osób. Niestety, kolejną wzrostową tendencją jest liczba zgonów. Spadki zanotowano prawie we wszystkich gminach, jeśli chodzi o liczbę zwartych małżeństw. Wzrostem liczby noworodków mogą pochwalić się tylko dwie gminy.

Gmina Żukowo

Najliczniejszą gminą w powiecie kartuskim jest Żukowo. Tu od pięciu lat następuję gwałtowny przyrost liczby mieszkańców. Na koniec 2019 było ich 39 334, by w końcu roku ubiegłego podskoczyć do 40416. Niestety, w roku ubiegłym zameldowano w gminie 512 noworodków, podczas gdy rok 2019 przyniósł ich 636. Czy ten znaczący spadek wynika tylko z problemów meldunkowych? W ubiegłym roku w gminie zmarło 259 osób. To aż o 58 osób więcej niż w roku 2019. Liczba małżeństw utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie 248 małżeństw.

Gmina Kartuzy

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kartuzach w 2020 roku zarejestrowano 207 małżeństw, to o 36 małżeństw mniej niż w roku 2019. Odnotowano 405 urodzeń. O dziwo, w ubiegłym roku na terenie gminy odnotowano 339 zgonów, co jest liczbą zaskakującą wobec 473 z roku 2019 i danymi z pozostałych gmin. Gmina Kartuzy na koniec ubiegłego roku ma mniej mieszkańców – 160 osób niż rok wcześniej.  Gmina liczy 32738 mieszkańców.

Gmina Sierakowice

Kolejną gminą, w której od wielu lat przybywa mieszkańców są Sierakowice. Na koniec roku ubiegłego odnotowano ich 20 259. W 2020 roku w gminie urodziło się 360 dzieci, to o 25 mniej urodzeń mniej niż w roku 2019. Czyżby gmina traciła pozycję lidera w tej statystyce? Mniej o 30 było również zawartych małżeństw. Odnotowano 144 zgony, to jest o 10 więcej niż w 2019 roku.   

Gmina Somonino

To jedna z dwóch gmin na terenie, których w 2020 roku odnotowano wzrost liczby noworodków. W 2019 roku było ich 163, a w ubiegłym o 10 więcej. Najczęściej dziewczynkom nadawane było imię Zofia, Marcelina bądź Maria. Z kolei popularnymi imiona wśród chłopców był Marcel, Wojciech oraz Szymon. W 2020 roku udzielono 75 ślubów. To jest o 7 mniej niż w roku poprzednim. Zgonów było niestety o 10 więcej niż w 2019. Odnotowano ich 82. Nie miało to wpływu na kolejne dane – liczbę mieszkańców. Z 10735 na koniec 2019 liczba ich wzrosła do 10 833 na koniec ubiegłego roku.

Gmina Stężyca

To również gmina, gdzie przybywa mieszkańców. W 2019 było ich 10 598, a na ostatni dzień roku 2020, gminę Stężyca zamieszkiwały 10722 osoby. W ubiegłym roku odnotowano tu 180 noworodków, co daje wzrost ich liczby o 15. Spadła natomiast liczba małżeństw ze 120 w 2019 roku, do 98 w roku ubiegłym. Na terenie tej gminy odnotowano również wzrost liczby zgonów. Było ich 97, to jest o 30 więcej.

Gmina Przodkowo

To jedna z gmin z sześciu gmin, gdzie przybyło mieszkańców i to o prawie 200. Dziś na terenie gminy mieszka 9799 osób. Dobrą wiadomością jest również to, że wzrosła tu, choć nieznacznie liczba małżeństw. Pozostałe dane są niestety negatywne. Odnotowano mniej o 25 noworodków. Natomiast liczba zgonów wzrosła o ponad 100%. Z 37 w roku 2019 do 75 w roku ubiegłym.

Gmina Chmielno

Gmina pod koniec roku 2020 liczyła 7897 mieszkańców. 55 par zdecydowało się na wejście w związek małżeński. Ponadto urodziło się 117 nowych mieszkańców. Odnotowano także 42 zgony.

 Gmina Sulęczyno

Jak pokazują statystyki, na koniec 2020 roku liczba mieszkańców na pobyt stały wynosi 5614, a czasowych 85. Daje to wzrost o 54 osoby w porównaniu do roku 2019. Następną dobrą informacją jest to, że w roku ubiegłym urodziło się tu więcej, co prawda tylko o czworo dzieci. Małżeństw też odnotowano więcej – 45 na koniec roku. Niestety, podobnie jak w większości gmin zgonów było również więcej niż w 2019 roku. W roku 2020 zmarły 53 osoby.

Pamiętajmy, że liczba urodzeń mogła się zmienić ze względu na to, że rodzice mają 21 dni na zarejestrowanie dziecka. A to oznacza, że liczba mieszkańców również mogła ulec zmianie.

red.

Komentarze