Gmina Kościerzyna Samorząd Wokół nas

Gmina Kościerzyna. I sesja. Nowa Rada Gminy przystępuje do pracy

7 maja odbyła się inauguracja IX kadencji Rady Gminy Kościerzyna. W trakcie uroczystej sesji, obrady przebiegły sprawnie, a nowa Rada jest już w pełni gotowa do podjęcia pracy, mając na uwadze dobro swojej gminy oraz jej mieszkańców. Pierwszym ważnym punktem inauguracji było wręczenie zaświadczeń o wyborze oraz składanie uroczystych ślubowań przez nowo wybranych radnych. Mandaty […]

Gmina Lipusz Samorząd Wokół nas

Gmina Lipusz. Sesja inauguracyjna. Pierwsza sesja i rezygnacja radnego

7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Lipusz po niedawnych wyborach samorządowych. Dokonano zaprzysiężenia wójta i uroczystego ślubowania obecnych radnych. Jednak co ciekawe, przysięgi nie złożył jeden z radnych. Obrady rozpoczęły się od uroczystego otwarcia, które poprowadził najstarszy wiekiem radny, Stanisław Lipiński. Następnie wręczono radnym oraz wójtowi Mirosławowi Ebertowskiemu, zaświadczenia o wyborze. Kolejnym ważnym […]

Miasto Kościerzyna Wokół nas

Kościerzyna. Wyruszyła jubileuszowa 350. pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską

Organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczna pielgrzymka będzie wyróżniać się frekwencją. Na razie z Kościerzyny wyruszyło około 100 pątników. W Skorzewie dołączyło do nich 80 osób, a w Wygodzie dojdą kolejni. Pielgrzymka dzisiaj na nocleg zatrzyma się w Strzepczu, aby po dwóch dniach dotrzeć na miejsce. Po mszy w kościele Świętej Trójcy w Kościerzynie pielgrzymi wyruszyli […]

Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Gmina Karsin. Inauguracyjna sesja Rady Gminy. Ślubowanie wójta R. Brunke i radnych nowej kadencji

We wtorek 7 maja, w Karsinie odbyła się I sesja Rady Gminy nowej kadencji wybranej na lata 2024-2029. Radni i wójt złożyli ślubowanie. W trakcie sesji wybrano również przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcę. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, poprowadził najstarszy wiekiem radny. W […]

Gmina Dziemiany Samorząd Wokół nas

Gmina Dziemiany. Pierwsza sesja Rady Gminy. Radni i wójt złożyli ślubowanie, K. Kaszubowski przewodniczącym

We wtorek 7 maja w Dziemianach odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja rady. Wójt i radni złożyli ślubowanie. Dokonano również dokonano wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady, a także przewodniczących komisji stałych. Sesja rozpoczęła się od wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze. Zarówno oni jak i nowo wybrany wójt Piotr Laska złożyli ślubowanie. Rada Gminy powitała […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd Wokół nas

Stara Kiszewa. Uroczystość pożegnania odchodzącego z urzędu wójta. Podziękowano Marianowi Pickowi za 16 lat wójtowania

Pełna emocji i wzruszeń była uroczystość pożegnania wójta Mariana Picka. Wzięli w niej udział reprezentanci wszystkich środowisk gminy. Specjalnie na tę chwilę przyjechali włodarze partnerskiej, niemieckiej gminy Lahntal. Wszyscy podkreślali ogromne zasługi M. Picka jako wójta, jak również to jakim był człowiekiem na tym stanowisku. Pożegnanie zorganizował GOKSiT kierowany przez Karolinę Baskę, a uroczystość poprowadziła […]

Gmina Stara Kiszewa Samorząd Wokół nas

Gmina Stara Kiszewa. Sesja inauguracyjna. Rada rozpoczęła nową kadencję. Radni i wójt złożyli ślubowania

We wtorek, 7 maja, w Starej Kiszewie odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji gminy. W jej trakcie wybrani w ostatnich wyborach radni odebrali zaświadczenia o powołaniu oraz złożyli ślubowania. Również nowy wójt Andrzej Hinc w trakcie tej sesji złożył swoje ślubowanie i objął oficjalnie funkcję. W trakcie sesji wybrano również przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady. 7 maja zebrała […]