Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Gmina Karsin. Inauguracyjna sesja Rady Gminy. Ślubowanie wójta R. Brunke i radnych nowej kadencji

We wtorek 7 maja, w Karsinie odbyła się I sesja Rady Gminy nowej kadencji wybranej na lata 2024-2029. Radni i wójt złożyli ślubowanie. W trakcie sesji wybrano również przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcę.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, poprowadził najstarszy wiekiem radny. W przypadku gminy Karsin był to Grzegorz Bławat.

Obrady rozpoczęły się wręczeniem radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie radni:

Wioletta Talewska, Daniel Miszke, Andrzej Baczyński, Karol Schiefelbein, Mateusz Przytarski, Artur Pokrzywiński, Marcin Krut, Grzegorz Bławat, Krzysztof Datta, Piotr Czapiewski, Marcin Czapiewski, Bogdan Pepliński, Krzysztof Narloch, Wiesław Kowalski, Marek Jasnoch, złożyli uroczyste ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Na stanowisku wójta i przewodniczącego bez zmian

Następnie wójt Roman Brunke z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej otrzymał zaświadczenie o wyborze na stanowisko, a następnie złożył uroczyste ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

W dalszej części w drodze głosowania tajnego przewodniczącym Rady Gminy został Bogdan Pepliński, którego kandydaturę poparło 14 radnych.
– Dziękuję za zaufanie i ponowne powierzenie mi tej bardzo odpowiedzialnej funkcji. Postaram się nie zawieźć pokładanego we mnie zaufania. Bardzo liczę na pomoc i współpracę, bo przecież nam wszystkim zależy na rozwoju gminy. Wszyscy mamy świadomość, że potrzeb jest wiele. Chcę szczególnie podkreślić, że nikt z nas nie jest tu po to, aby realizować własne, prywatne przedsięwzięcia. Musimy działać wspólnie na rzecz rozwoju gminy. Jesteśmy Radą Gminy Karsin i jej dobro powinno stać na pierwszym miejscu – powiedział B. Pepliński w swoim wystąpieniu w roli przewodniczącego.

Porządek inauguracyjnej sesji zakładał również wybór wiceprzewodniczącego. Na to stanowisko zgłoszono Grzegorza Bławata. W głosowaniu tajnym poparła go 14 radnych.

Komisje ukonstytuują się w najbliższym czasie.

red.

Komentarze