Gmina Kartuzy Konkursy Kultura Samorząd Sport Wokół nas

Kartuzy. XIX edycja Nagród Burmistrz Kartuz – Kartëskô Skra. Nagrodzeni, wyróżnieni w roku jubileuszu 100-lecia miasta Kartuzy

Tegoroczna edycja Nagród Burmistrza Kartuz była wyjątkowa. Po pierwsze, powróciła po przerwie spowodowanej pandemią. Po drugie, powrót był w wielkim stylu za sprawą obchodów w roku bieżącym jubileuszu 100-lecia nadania Kartuzom praw miejskich. Stąd przyznano siedemnaście wyróżnień, szesnaście nagród i dwie nagrody specjalne.

Gala odbyła się w ubiegły piątek, 31 marca w Kartuskim Centrum Kultury. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości z wiceministrem Marcinem Horałą i senatorem Stanisławem Lamczykiem na czele. Rozpoczął ją film pokazujący historię nagrody sięgającą 2001 roku, a poprowadzili dyrektor KCK Małgorzata Paździor-Król i Leszek Przewoski. Do uczestników zwrócił się burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

– Przez te sto lat wizerunek naszego miasta bardzo się zmienił. Wszystko za sprawą jego mieszkańców, tych którzy tworzyli to miasto przez ostatnie 100 lat, ale i wcześniej. […] Mam nadzieję, że te wyróżnienia i nagrody to również dowód uznania za tę pracę, która wykonywana jest ponad przeciętność. Pokazujecie, że warto pomagać, warto działać dla środowiska, zmieniać miasto. W tym roku tak szczególnym, Kartuzy otrzymają to co było marzeniem wielu – czyste jeziora. To na pewno będzie wspaniały prezent dla naszych mieszkańców – pokazywał cel nagrody włodarz miasta.

Siedemnastu wyróżnionych

Kartëskô Skra została przyznana przyznano w sześciu kategoriach: kultura, sport, promocja, przedsiębiorczość, pomagają innym oraz za całokształt działalności. Na początku wręczono wyróżnienia, których kapituła przyznała aż siedemnaście. Pełną listę laureatów podajemy obok. W gronie wyróżnionych zabrakło Magdaleny Malotki-Trzebiatowskiej, którą wyróżniono za ciężką pracę włożoną w doskonalenie swoich umiejętności strzeleckich oraz konsekwentne dążenie do osiągnięcia najwyższych wyników sportowych, które owocują licznymi zwycięstwami na arenie krajowej i zagranicznej.  Nagrodę za nią odebrała siostra Patrycja.

Tę część gali podsumował występ Karoliny Gańskiej.

Szesnaście statuetek

Decyzją kapituły w tegorocznej edycji nagrody Kartëskô Skra zostały przyznane szesnastu laureatom. Na gali zabrakło Bartłomieja Szliji, zawodnika UKŻ Lamelka Kartuzy, którego nagrodzono za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku. Nieobecny był również Mieczysław Struk, marszałek, który otrzymał statuetkę za przywrócenie połączenia kolejowego Kartuz z Trójmiastem poprzez realizację inwestycji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz stałe wspieranie projektów podnoszących jakość życia mieszkańców gminy Kartuzy. Zabrakło też Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego, któremu Kartëskô Skra przyznano za wspieranie rozwoju gminy Kartuzy poprzez aktywne włączanie się w realizację kartuskich planów inwestycyjnych i programów poprawiających jakość życia mieszkańców. Natomiast zaskoczeniem były dwie nagrody specjalne. Otrzymali je: Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Andrzej Regliński, prezes firmy Artstal. Galę uświetnił występ Chóru Cartusia, Kakofonia i Chóru Dziecięcego, dyrygentem których była Małgorzata Kuchtyk.

D. Tryzna

Wyróżnienia:

KULTURA

Mariusz Kliszewski – za wydanie debiutanckiej powieści „Bez rozgrzeszenia”, której wątki literackie powiązane są z historią Kartuz – Stolicy Kaszub

Ludwika Czerwionka – za zaangażowanie w działania, służące zachowaniu tradycji naszych przodków oraz dbałość o upowszechnianie bogactwa kaszubskiej kultury, poprzez działalność w kartuskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

Ryszard Leszkowski –za zaangażowanie w popularyzację historii Kartuz – Stolicy Kaszub oraz przywracanie pamięci o kartuskiej społeczności żydowskiej na łamach „Gazety Kartuskiej” i wśród młodzieży szkolnej

Koło Gospodyń Wiejskich Kiełpinianki w Kiełpinie – za integrację społeczności lokalnej sołectwa Kiełpino poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty wspólnego działania i spędzania wolnego czasu i propagowanie aktywnej roli kobiet w środowisku lokalnym

SPORT

Magdalena Malotka-Trzebiatowska – za ciężką pracę włożoną w doskonalenie swoich umiejętności strzeleckich oraz konsekwentne dążenie do osiągnięcia najwyższych wyników sportowych, które owocują licznymi zwycięstwami na arenie krajowej i zagranicznej

Jerzy Meissner – za promocję zainteresowania aktywnością fizyczną wśród młodych mieszkańców Gminy Kartuzy, a szczególnie uprawianiem piłki nożnej poprzez wieloletnią pracę trenerską w klubie GKS „Cartusia 1923” Kartuzy

PROMOCJA

Amatorska Drużyna Kolarska MTB START Kartuzy – za podejmowanie różnorodnych inicjatyw, aktywizujących i integrujących środowisko rowerzystów w Stolicy Kaszub oraz promocję Gminy Kartuzy na trasach kolarskich

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Firma Bell Dom spółka z o.o. – za dynamiczny rozwój firmy, świadczącej profesjonalne usługi na najwyższym poziomie, zapewniającą kompleksową i profesjonalną obsługę klientów oraz fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji

POMAGAJĄ INNYM

Halina Szymichowska – za pracę organizacyjną i merytoryczną na rzecz gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, upowszechnianie wiedzy pożarniczej poprzez angażowanie
się w realizację zawodów sportowo – pożarniczych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie gminnym i powiatowym

Kazimierz Szwaba – za podejmowanie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Sołectwa Sianowska Huta oraz wspieranie wielu inicjatyw
służących lokalnej społeczności i jej integracji

Firma Infoprojekt – za wieloletnie wspieranie Kartuskiego Klubu Szachowego Ormuzd Kartuzy, a w szczególności za wkład w rozwój talentu mistrza tej królewskiej gry Pawła Teclafa

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby – za zaangażowanie w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, uciekającym przed tragedią wojny w swoim kraju, organizację konwojów humanitarnych oraz stworzenie Centrum Wsparcia Uchodźców w Kartuzach

Klub Abstynenta Novum – za 25 lat działalności na rzecz niesienia pomocy osobom, borykającym się z problemami uzależnień, udzielanie im kompleksowego wsparcia oraz inspirowanie do dokonywania życiowych zmian

Aleksandra Lewicz – za zaangażowanie w aktywizację seniorów, tworzących lokalną społeczność Gminy Kartuzy, oraz inspirowanie do działania poprzez prężny rozwój
kartuskiej filii Uniwersytetu III Wieku

Klub Wolontariatu Warto przy Spółdzielni Socjalnej Pozytywka – za promocję idei pomocy drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w działania na rzecz seniorów i dzieci oraz działalność na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Kartuz uciekając z ogarniętej wojną ojczyzny

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirachowie – w roku 100-lecia działalności jednostki za nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Mirachowa i okolic oraz realizację przedsięwzięć służących integracji lokalnej społeczności

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach – za kontynuowanie tradycji strażackich orkiestr dętych, poprzez działalność Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach, która towarzyszy społeczności gminy w najważniejszych uroczystościach o charakterze lokalnym i państwowym budząc podziw i zapewniając swoim słuchaczom niepowtarzalne wrażenia artystyczne

NAGRODY

KULTURA

Katarzyna Olszewska – za organizację wspaniałych koncertów muzycznych w ramach Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w pięknym wnętrzu kartuskiej Kolegiaty oraz inicjatywę wydania płyty CD pt. „Ave Maria w Raju Maryi” z okazji jubileuszowej edycji festiwalu

Zespół Regionalny Krosniata przy Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach – w roku jubileuszu XX-lecia działalności za różnorodne działania kształtujące wrażliwość dzieci na dziedzictwo kaszubskiej kultury i dające możliwość wszechstronnego rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań

Jerzy Matkowski – za zaangażowanie w powstanie i budowanie prestiżu Galerii Refektarz, aktywne uczestnictwo w pracach jej Rady Programowej oraz działania upowszechniające wśród mieszkańców Gminy Kartuzy wrażliwość na sztuki piękne

Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach – za stworzenie różnorodnej oferty upowszechniającej i promującej bogaty dorobek kaszubskiej kultury oraz działania, które uczyniły placówkę innowacyjną i interesującą dla odwiedzających ją mieszkańców i gości

SPORT

Bartłomiej Szlija, zawodnik UKŻ Lamelka Kartuzy – za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku, a szczególnie za zdobycie srebrnego medalu i tytułu wicemistrza świata juniorów w żeglarstwie w klasie olimpijskiej 470 oraz promocję uprawiania sportów wodnych poprzez włączanie się w inicjatywy, realizowane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

PROMOCJA

Artur Socha – za podejmowanie różnorodnych działań, promujących gminę Kartuzy, przybliżających jej historię i ukazujących niepowtarzalne piękno, szczególnie za pośrednictwem zdjęć lotniczych

Miasto Polanica-Zdrój i Towarzystwo Przyjaciół Polanicy – za wspieranie inicjatyw, służących budowaniu trwałych fundamentów miast Kartuzy Polanica-Zdrój oraz promocję Gminy Kartuzy poprzez stworzenie siedziby przedstawicielstwa Kartuz w Polanicy-Zdroju

Kazimierz Wierzbicki, właściciel Grupy Trefl – za promocję Kartuz i Kaszub na produktach firmy Trefl, otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka oraz wspieranie inicjatyw, realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Leona Kąkola w Grzybnie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wibo Adamczak sp. k. – za konsekwentne dążenie do rozwoju firmy i marki Wibo, rozpoznawalnej w kraju i zagranicą, oferującej usługi na najwyższym poziomie, dającej nowe miejsca pracy mieszkańcom i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

Piekarnia Janca sp. j. – za skuteczną realizację strategii rozwoju firmy, której wypieki są rozpoznawalne na całym Pomorzu i cenione przez klientów, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i konsekwentnemu budowaniu szerokiej sieci obiektów handlowych firmy

Bravo Developer sp. z o.o. – za realizację inwestycji służących tworzeniu wysokiej jakości bazy mieszkaniowej w Stolicy Kaszub, profesjonalizm w kontaktach z klientami i budowanie marki firmy godnej zaufania

Firma Mielewczyk sp. z o.o. – za stworzenie nowoczesnej firmy, dla której spełnienie oczekiwań klientów i ich pełne zadowolenie jest najważniejszych priorytetem, a także wspieranie inicjatyw upowszechniających aktywność fizyczną

POMAGAJĄ INNYM

Ks. dr Marek Trybowski, dyrektor Kartuskiego Centrum Caritas – za realizację inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego „Dom Nadziei” w Kartuzach oraz prowadzenie hospicjum domowego, które niosą pomoc w cierpieniu i wspierają mieszkańców gminy Kartuzy w najtrudniejszych chwilach ich życia

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

Miasto Duderstadt i Niemiecko-polskie Koło Przyjaźni w Duderstadt – za wielkie zaangażowanie w budowanie i rozwijanie trwałych fundamentów współpracy w ramach partnerstwa miast Kartuzy-Duderstadt, życzliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka oraz organizację pomocy dla dzieci, kartuskiego hospicjum i szpitala, a także zbiórkę darów dla potrzebujących wsparcia obywateli Ukrainy

Komentarze