Gmina Żukowo Wokół nas

Banino. Działacze ZKP pożegnali zmarłego ks. Romana Janczaka

1 marca na cmentarzu parafialnym w Baninie spoczął ks. kanonik Roman Janczak. Wieloletni proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baninie odszedł 22 lutego. W pogrzebie kapłana udział wzięli bliscy zmarłego, samorządowcy, działacze ZKP i parafianie.

Ks. Roman Janczak urodził się 21 lutego 1946 roku w Brodnicy pod Toruniem. Niemal całe kapłańskie życie spędził szczęśliwie w trzech kaszubskich parafiach: Chwaszczynie, Matarni i najdłużej – bo aż 33 lata – jako proboszcz w Baninie.

– Znakomicie poznał Kaszubów, zwłaszcza ich wiarę i przywiązanie do odwiecznych wartości chrześcijańskich. Stał się jednym z nich, jednym z nas. Pokochał tę ziemię, świetnie też rozumiał kaszubski język. To wszystko sprawiło, że gdy w październiku 2001 roku kilkuosobowa delegacja udała się do niego na plebanię z prośbą, by zainicjować celebrację mszy z kaszubską liturgią słowa, odpowiedź była więcej niż pozytywna. Już w listopadzie tego roku msze rozpoczęły swą historię. Z woli ks. Romana odbywają się zawsze – po dziś dzień – podczas sumy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. To one stały się kamieniem węgielnym pod powstanie najpierw klubu, a wkrótce potem Oddziału, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Ks. Roman był jednym z jego założycieli – podkreślają banińscy Zrzeszeńcy.

,,Jesmë baro wdzãczny’’

Także festyny kaszubskie, przez lata związane z parafialnymi dożynkami, zrodziły się na prośbę śp. ks. Romana. Liczne spotkania, zwłaszcza opłatkowe, także jubileuszowe, poświęcenie sztandaru Zrzeszenia oraz obelisku świetlanej pamięci ks. prałata Józefa Bigusa, kaszubskie Drogi Krzyżowe, prowadzenie chóru „Chòranka”, liczne wycieczki i pielgrzymki do znanych miejsc w Polsce również.

– Za to më wiedno bëlë i jesmë baro wdzãczny, co dzys – stojącë nad trëmą ks. Romana z naszą stanicą Zrzeszenia Kaszëbskò-Pòmòrsczégò – chcemë wëpòwiedzec w òsoblëwie pòdniosłi spòsób. Wszëtkò to, co bëło, òstónie głãbòk w naszi pamiãcë, sercach, téż ksążkach a filmach przez nas robionëch, a gwës téż w serdecznëch mòdlëtwach. Mòdlimë sã tej, bë Niepòkalanie Pòczãtô Nôswiãtszô Marija, a Kaszëbskô Królewô w naszim swiónowsczim sanktuariumwprowadza Ce na wiżawë nieba, skąd dali – ò co prosymë – bãdzesz wspiérôł nas w mòdlëtwach i w dzejanim dlô naszi ùmiłowóny Kaszëbsczi Tatczëznë. Żij w ùbëtkù! – pożegnali zmarłego działacze ZKP Banino.

Ks. R. Janczak zmarł w 51. roku kapłaństwa, mając 77 lat.

Nad/opr.red

Komentarze