Gmina Chmielno Kultura Wokół nas

Borzestowo. Spotkanie Remusowego Kręgu. Ciekawie o literaturze kaszubskiej z prof. Adelą Kuik-Kalinowską

Spotkanie Zrzeszeńców z Borzestowa odbyło się 10 marca. Jako że to czas przed Wielkanocą, więc akcenty wielkopostne w nim się pojawiły. Tematy religijne przewijały się również w wystąpieniu prof. Adeli Kuik-Kalinowskiej z Akademii Pomorskiej w Słupsku, która przybliżyła obecnym tradycję i współczesność literatury kaszubskiej.

Przybyłych na spotkanie gorąco powitał twórca Remusowego Kręgu Brunon Cirocki. Należą do niego miłośnicy regionalizmu i języka kaszubskiego z Borzestowa, gminy Chmielno i najbliższych okolic. W spotkaniach uczestniczy mniej więcej takie samo grono kilkudziesięciu osób. Dzięki uprzejmości Marty Grzeni, która stawia na regionalizm, spotkania odbywają się w placówce kierowanej przez nią.  

W duchu zadumy

Po tradycyjnym powitaniu, odśpiewaniu hymnu klubowego i wspólnej fotografii, zamiast odczytania tradycyjnie fragmentu z ,,Remusa’’, w związku z czasem wielkopostnym odczytany został fragment z Biblii ,,Stary Testament w obrazkach’’. Historia Jakuba i Józefa zabrzmiały w jeżyku kaszubskim. W toku spotkania innym wielkopostnym akcentem był ,,przerywnik’’ – zwrotka pieśni religijny ,,Mój mistrzu’’. W podsumowaniu czasu między spotkaniami też nie zabrakło tematów związanych z wiarą ojców. Na przykład 19 lutego delegacja Zrzeszeńców uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 309. rocznicy śmierci Jakuba Wejhera. Żywo omawiano uczestnictwo w jubileuszowej, dwudziestej Kaszubskiej Drodze Krzyżowej w Sianowie, która będzie miała miejsce 24 marca. Podsumowaniem aktywności było umawianie się na przejazd do Gniewina, gdzie 19 marca był świętowany Dzień Jedności Kaszubów.

Ciekawie i z pasją o literaturze kaszubskiej

Gościem Remusowego Kręgu była prof. Adela Kuik-Kalinowska z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jak ujął to B. Cirocki, wraz z mężem są filarami regionalizmu na tej słupskiej uczelni. Wystąpiła ona z wykładem ,,Literatura kaszubska – tradycja i współczesność’’. Zaczęła od pokazania jakie były początki jej pasji. Pierwsze teksty w języku kaszubskim wydała w 1997 roku, aby w latach późniejszych zająć się na dobre odkrywaniem postaci, które odegrały dużą rolę w kaszubskiej literaturze. W swojej twórczości nawiązuje do wiary tak mocno obecne w życiu mieszkańców tego regionu. Jej publikacje dotyczą m.in. bardzo rozpowszechnionego na Kaszubach kultu św. Barbary czy świętych Rozalii i Rocha – patronów zdrowia. Jej jedną z czołowych publikacji jest ,,Tatczëzna’’. Jak to ujmuje, dzieło to, to praca iście benedyktyńska. W swoich planach razem z mężem chce porwać się na czterotomową historię literatury kaszubskiej.

Gość spotkania potrafiła tak interesująco opowiadać, że dwie godziny wykładu minęło jak z bicza strzelił. Zrzeszeńcy podziękowali jej serdecznie za bardzo ciekawe wystąpienie. Następne spotkanie odbędzie się 14 kwietnia.

D. Tryzna

Komentarze