Gmina Przodkowo

Budżet z nadwyżką przyjęty jednogłośnie

Gmina Przodkowo. 73 proc. wydatków to oświata i pomoc społeczna

Podczas sesji Rady Gminy która odbyła się w przedświąteczny czwartek, radni uchwalili budżet na rok 2020. Głównym zadaniem inwestycyjnym będzie niezmiennie rozbudowa dróg, natomiast po stronie wydatków zwraca uwagę potężna pozycja związana z oświatą i pomocą społeczną.

Prognozowane dochody wynieść mają 57,37 mln zł, natomiast planowane wydatki to 55.74 mln zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 1,63 mln zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek w kwocie 630 tys. zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 mln zł. Wśród źródeł dochodów najważniejsze to: dotacje celowe 20 mln zł i subwencje 16 mln zł. Dochody własne wynieść mają 20,2 mln zł.

Wydatki planowane przewidziano w kwocie  55,74 mln zł, z czego wydatki bieżące to 52, 26 mln zł a wydatki majątkowe 3,48 mln zł. Najwięcej pochłonie oświata, 17,2 mln zł, czyli 33 proc., oraz pomoc społeczna 19,5 mln zł, czyli 40 proc. Na administracje publiczną przewidziano niecałe 5,5 mln zł, co daje 10 proc.

Racjonalność i równowaga

Według wójta Andrzeja Wyrzykowskiego przyjęty budżet jest racjonalny. Uzależniony od dochodów, które, jak powiedział wójt, nie są w całości zależne od gminy.

– Nie realizujemy marzeń, tylko zapewniamy wszystko to, co jest niezbędne i zapewnia właściwe funkcjonowanie gminy z całym jej dobrodziejstwem – powiedział wójt A. Wyrzykowski.

Włodarz gminy przywołał przykład Ochotniczej Straży Pożarnej, której niepotrzebny jest teraz nowy samochód, ale wyposażenie osobiste jak najbardziej, na co ośrodki w budżecie zabezpieczono. Dodał, że podobnie jak z dochodami, sprawa ma się z wydatkami.

– Wydatki nie rysują się w tej chwili jasno, bo np. nie wiemy teraz jak będzie rozwiązana sprawa śmieci. Jest w tej kwestii dużo niewiadomych, dlatego bez szarpania, trzeba statecznie tę sprawę realizować, w tych zrównoważonych założeniach jakie są. Cały czas mamy bezpieczną granicę finansową, i zadłużenia i funkcjonowania – powiedział wójt A. Wyrzykowski.

73 proc. wydatków to oświata i pomoc społeczna

Wójt A. Wyrzykowski z pewnego rodzaju nieukontentowaniem zaznaczył, że 73 proc. wydatków budżetu przeznaczone będzie na oświatę i pomoc społeczną. Dodał, że realizacja projektów infrastrukturalnych, wydarzeń sportowo-kulturalnych czy ciekawych inicjatyw społecznych, znajduje się w niszy wydatków obejmujących niezbyt okazały, pozostały procent.

– Oszczędzamy na administracji. Kiedyś było to 14-15 procent wydatków, teraz zmuszeni jesteśmy do zaledwie 10 proc. Rozumiemy potrzebę chwili i dalej staramy się realizować wszystkie, niezbędne działania, choć w ograniczonym zakresie – powiedział wójt A. Wyrzykowski.

Do najważniejszych inwestycji włodarz gminy zaliczył inwestycje drogowe. Gmina planuje też pozyskanie środków na modernizację największego ujęcia wody w gminie, w Tokarach. W tym przypadku przodkowski samorząd aplikuje o 100 proc, dofinansowania. Ponadto dużym wyzwaniem ma być budowa sali sportowej w Wilanowie. Gmina będzie też partycypować w inwestycjach drogowych powiatu i województwa. Zadaniem głównym będzie jednak inwestowanie w rozwój dróg.

BM

Komentarze