Gmina Chmielno Rolnictwo

Chmielno. Konferencja rolnicza „Truskawkowe trendy”. Uczynić uprawę truskawek bardziej opłacalną

Wczoraj na Wichrowych Wzgórzach w Chmielnie odbyła się coroczna konferencja zorganizowana dla rolników zajmujących się popularną na terenie powiatu kartuskiego uprawą truskawki. Jej celem było dostarczenie najnowszych informacji, szeroko rozumianej wiedzy związanej z tym kierunkiem produkcji rolniczej. Konferencja była też okazją do pierwszego spotkania z rolnikami Aleksandra Macha, nowego dyrektora PODR w Lubaniu.

Sala konferencyjna w „Kaszubskiej Oazie Zdrowia” była pełna. To już tradycja, że przybywają na nią licznie okoliczni producenci truskawki. Gmina Chmielno szczyci się tym, że na jej terenie jest matecznik kaszubskiej truskawki. Tu w Wygodzie Łączyńskiej w XIX wieku zaczęła się jej uprawa i z czasem zyskała dużą popularność na Kaszubach. Jedynie tu jej producent zorganizowali się – powstało Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek. Został zarejestrowany i zyskał europejski certyfikat znak kaszëbskô malëna. W powiecie kartuskim, mimo negatywnych trendów, truskawka nadal jest uprawiana na powierzchni prawie 500 hektarów.

Wystąpienie nowego dyr. PODR

W konferencji uczestniczył Aleksander Mach, nowy dyrektor PODR w Lubaniu. Samorząd powiatu reprezentowała Alicja Mazur, dyrektor Wydziały Rolnictwa i Ochrony Środowiska w starostwie kartuskim. Samorząd gminy Chmielno reprezentowała Edyta Klasa, dyrektor GOKSiR. Wśród uczestników było wielu członków stowarzyszenia z jego prezesem Zygmuntem Jażdżewskim.

Spotkanie poprowadziła Regina Kleina.

Dyrektor A. Mach, dla którego było to pierwsze spotkanie z rolnikami, witając obecnych, podzielił się swoimi wspomnieniami z czasów młodości, kiedy również zajmował się uprawą kaszubskiej truskawki. Przedstawił również statystyki dotyczące uprawy truskawki w regionie.

– To, co się dzieje na przestrzeni ostatnich lat w uprawie truskawek, nie napawa optymizmem. Sami o tym doskonale wiecie. […] Jestem jednak przekonany, że marka kaszëbskô malëna się obroni.

„Truskawkowe trendy”

Głos na początku konferencji zabrał dr hab. Zbigniew Jarosz, Doradca Jagodowy z UP w Lublinie, który podkreślił znaczenie precyzyjnej stymulacji jako klucza do osiągnięcia wysokich plonów truskawek. Dr Małgorzata Tartanus z Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach omówiła szkodniki żerujące w glebie oraz metody ich zapobiegania i zwalczania. Jarosław Barszczewski i Albert Zwierzyński z Cal Fert oraz dr Krzysztof Gasparski z PROCAM Polska przedstawili natomiast rozwiązania i wsparcie dla uprawy truskawek, skupiając się również na poprawie kondycji plantacji jagodowych poprzez odpowiednie nawożenie i biostymulację.

Sebastian Przedzienkowski z Yara Poland Sp. z o.o. oraz Przemysław Kostrzewski z BASF omówili skuteczne metody łączenia standardowych i biologicznych fungicydów w ochronie truskawek przed chorobami.

uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o roli aminokwasów w uprawie truskawek, przedstawionej przez Radosława Rażnego z AGRO-SORB Polskie Aminokwasy, oraz praktycznych podejściach do ochrony plantacji jagodowych, zaprezentowanych przez Tomasza Gasparskiego z Bayer Crop Science Polska.

Na zakończenie, Damian Gaik z Agronom Plants przedstawił ofertę firmy dotyczącą sadzonek truskawek, a Małgorzata Czamecka z Koppert omówiła najlepsze rozwiązania w zwalczaniu szkodników i chorób glebowych w truskawce.

D. Tryzna

Aleksander Mach, dyrektor PODR w Lubaniu

W Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat zaznaczyły się negatywne trendy w uprawie truskawki. Jej udział w areałach upraw spadł o 24 proc. W 2023 roku było to około 28,5 tys. ha. Dużo korzystniejsza, ale też spadkowa tendencja obserwowana jest na terenie naszego województwa, bo tutaj ten spadek w tym czasie to już tylko 13,3 proc. Obecnie na Pomorzu truskawka uprawiana jest na 766 ha.

Najwięcej uprawianych jest jej w powiecie kartuskim. To ponad 477 ha, co stanowi 62 proc. upraw z terenu całego województwa. Stąd słusznie powiat kartuski nazywany jest truskawkowym zagłębiem Kaszub, a jego wizytówką jest kaszëbskô malëna.

Komentarze