Inwestycje Powiat kościerski

Powiat kościerski. Trwają prace przy trzech inwestycjach drogowych. W kolejce następne

Pozyskane przez powiat środki z rządowych funduszy w latach 2022-2023 pozwalają realizować ambitny program modernizacji dróg. Po zmodernizowaniu prawie 30 km najpilniejsza do remontu została ta łącząca DW 214 z Wielem i Wdzydzami.  W roku bieżącym i następnym tu będzie się koncentrować wysiłek powiatu.

W końcu roku ubiegłego ruszyły prace na 2-kilometrowym odcinku pomiędzy Olpuchem a osadą Bestra Suka. To część drogi powiatowej do Wiela. Zadanie realizuje firma Drogomex. Jego wartość to 4,04 mln zł. W ramach inwestycji droga zyska nowy dywanik asfaltowy, jak również na całym jej odcinku zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Obecnie, po okresie zimowym, trwają tam intensywne prace. Do wybudowania został odcinek chodnika w samym Olpuchu. Na pozostałym odcinku jest już on gotowy. Przed zimą udało się tam położyć pierwszą warstwę asfaltu, co bardzo poprawiło warunki jazdy porównując do tego jakie są przed i za miejscowością.

Kończą za miesiąc

Drugie zadanie drogowe to budowa drogi powiatowej relacji Wdzydze – Olpuch etap I. Tu również prace rozpoczęto z końcem ubiegłego roku. Ich stopień zaawansowania jest bardzo wysoki. W planach najbliższy miesiąc ma przynieść zakończenie inwestycji.

Trwa również przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bąk, a termin zakończenia zadania to wrzesień 2024 r.

Trwające i zaplanowane przetargi

Ogłoszone postępowania przetargowe dotyczą przebudowy drogi powiatowej z Wdzydz Tucholskich do miejscowości Borsk oraz przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Lubieszyn. Oba postępowania przetargowe znajdują się na etapie wyboru wykonawcy robót. Firma MTM S.A. z Gdyni jest obecnie najkorzystniejszym oferentem. Podpisanie umów planowane jest na początek marca.

Na marzec zaplanowano również ogłoszenie czterech kolejnych przetargów. Pierwszy dotyczy budowy i przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Wieprznica do Owśnic. Drugi związany jest z przebudową drogi powiatowej Wdzydze – Olpuch etap II, który obejmuje Gołuń – Olpuch. Kolejny przetarg dotyczy przebudowy drogi powiatowej z Wdzydz Tucholskich do miejscowości Borsk cz. II, a ostatni – przebudowy drogi powiatowej Bestra Suka – DW214.

Nad/opr.red

Piotr Laska, wicestarosta kościerski

Jako wicestarosta, moim priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych i komfortowych tras podróży. Chcemy, aby mieszkańcy mogli cieszyć się swobodą przemieszczania się po naszym pięknym regionie, bez obaw o stan dróg. Dlatego też, skupiamy się na przeprowadzaniu remontów i inwestycji drogowych, mając na uwadze dobro i wygodę mieszkańców.

Obecnie prowadzimy prace remontowe na różnych odcinkach dróg powiatowych. Przebudowujemy kluczowe trasy, aby zapewnić płynny ruch oraz zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących. Aktualnie realizujemy projekty, takie jak przebudowa drogi powiatowej od Liniewa do Starych Polaszek czy drogi powiatowej od Olpucha do osady Bestra Suka. Planujemy zakończenie tych inwestycji w 2024 roku.

Komentarze