Gmina Stężyca Inwestycje OSP Samorząd Wideo

Kamienica Szlachecka. Podwójna uroczystość w OSP. „Tu straż traktuje się z należytym uznaniem”

25 listopada w Kamienicy Szlacheckiej dokonano oficjalnego otwarcia rozbudowanej strażnicy i przekazano druhom lekki samochód pożarniczy. Wydarzenie było okazją do uhonorowania wielu miejscowych strażaków-ochotników. Wzięło w nim udział liczne grono mieszkańców, władze samorządowe i strażackie różnych szczebli oraz parlamentarzyści.

OSP Kamienica Szlachecka może pochwalić się bogatą historią, której początek sięga 1941 roku. Dziś jej szeregi liczą 84 druhów. Wśród nich jest 34 strażaków-ratowników i 16 osób w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Jednostka od ponad 20 lat jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, stąd konieczność dostosowania jej potencjału do zadań przed nią stawianych.

W dowód uznania nowa remiza i auto

Wśród inwestycji gminnych tej kadencji, dotyczących modernizacji gminnego OSP, znalazła się również rozbudowa miejscowej strażnicy i doposażenie w drugi wóz bojowy. Dzięki zaangażowaniu władz jednostki inwestycja ruszyła w lutym ubiegłego roku, aby we wrześniu bieżącego zostać zakończoną. Strażnica zyskała nowy, przestronny garaż i zaplecze. Nad nimi powstała duża sala konferencyjno-szkoleniowa. Został przebudowany front budynku, dzięki czemu strażnica prezentuje się dziś bardzo okazale.

Spełniają się marzenia…

W uroczystym otwarciu strażnicy uczestniczyła liczna reprezentacja miejscowej społeczności, samorządowcy z gminy i powiatu oraz władze pożarnicze różnego szczebla. W uroczystości wzięli udział również senator Anna Górska i poseł PiS Marcin Horała, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Do druhów przyjechał również ks. biskup Arkadiusz Okroj.  

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji strażaków, po której przemaszerowano pod plac pod remizę. Rangę uroczystości podnosiła obecność wielu pocztów sztandarowych OSP oraz strażackiej orkiestry dętej z Kartuz.

Po przecięciu wstęgi wójt Tomasz Brzoskowski i starosta kartuski Bogdan Łapa przekazali prezesowi jednostki klucz do nowego auta ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes. Jednostka zyskała drugi wóz bojowy, o którym druhowie marzyli od wielu lat. Obie inwestycje poświęcił ks. biskup A. Okroj.

W imieniu jednostki jej prezes podziękował okolicznościowymi statuetkami tym, którzy przyczynili się do obu inwestycji. 

Święto całej społeczności lokalnej

Podczas uroczystości zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych i pożarniczych dziękowali każdy na swój sposób strażakom za ich ofiarną służbę. Druhom wręczone zostały odznaki honorowe, medale „Zasłużony dla pożarnictwa” oraz odznaki „Wzorowego Strażaka”. Wśród wręczających byli dh Andrzej Roda, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz st. bryg. Tomasz Klinkosz, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pamiętali o nich również mieszkańcy. Nie mogło zabraknąć okolicznościowych prezentów od zaprzyjaźnionych jednostek, sponsorów i lokalnych społeczności np. KGW Kaszubianki sprezentowały ogromny tort. Poczęstunek po uroczystości zgromadził w nowej remizie gości, druhów i mieszkańców. Byli jak jedna, wielka, strażacka rodzina.

D. Tryzna

Krótka historia jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy Szlacheckiej została powołana w 1941 roku zarządzeniem władz okupanta. Członkostwo było przymusowe i objęło wszystkich mężczyzn przebywających w domu. Pierwszym komendantem jednostki był druh Lucjan Labuda. Straż zlokalizowano w zabudowaniach gospodarczych, które okupant wywłaszczył od rolnika Leona Nastałego. Po wyzwoleniu prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Szlacheckiej został dh Aleksander Mach, zaś naczelnikiem jego syn Anzelm Mach. Pierwszym wozem strażackim przekazanym naszej jednostce był samochód marki Ford, a kolejnym wóz skrzyniowy. W roku 1966 druhowie strażacy podjęli inicjatywę budowy remizy w czynie społecznym, zakończenie budowy nastąpiło latem 1967 roku. Kolejno naczelnikiem OSP został druh Józef Lica natomiast Prezesem został druh Zbigniew Sitterlee. Oboje do dziś służą w naszej jednostce jako członkowie honorowi.

W lipcu 1991 roku jednostka w Kamienicy Szlacheckiej otrzymała sztandar, ufundowany przez władze gminy i mieszkańców naszego sołectwa.  Kolejne ważne daty dla jednostki to: marzec 1998 roku. Wówczas nastąpiła wymiana wysłużonego Stara 26 na Stara 244 GBA 2,5/16, który w 2005 roku został gruntownie zmodernizowany i służył nam przez wiele lat.

20 marca 2001 roku decyzją Komendanta Głównego PSP nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2010 roku wyremontowano i ocieplono starą remizę oraz zamontowano ogrzewanie olejowe. Członkiem najdłużej pełniącym funkcje w zarządzie jest druh Henryk Szulfer, który jest skarbnikiem nieprzerwanie od ponad 45 lat.

Dh Fryderyk Mach, prezes OSP Kamienica Szlachecka 

Drodzy koledzy strażacy z Kamienicy! Jestem dumny, że mogę stać na czele naszej jednostki. Reprezentujecie zawsze wysoki poziom przy akcjach, na zawodach i ćwiczeniach. Jesteśmy mocnym zespołem i tak trzymać. Chciałbym też zwrócić się do naszych młodych członków. To wy jesteście przyszłością naszej straży to wy będziecie niedługo odpowiedzialni za szkolenie przyszłych pokoleń i przekazywanie prawdziwych wartości jakimi są ojczyzna honor i służba ludziom w potrzebie. Dziękuje wam za to, że jesteście tu z nami i chętnie uczycie się od nas. Życzę wszystkim realizacji planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 • Dh Fryderyk Mach
 • Dh Waldemar Sitterlee

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 • Dh Krzysztof Bigus
 • Dh Jacek Bigus
 • Dh Grzegorz Kulas
 • Dh Ireneusz Klinkosz
 • Dh Wojciech Lica
 • Dh Zenon Gillmeister
 • Dh Janusz Birr

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 • Dh Ryszard Kiedrowski
 • Dh Krzysztof Lica
 • Dh Mateusz Kluwe

Złota odznaka „Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego”:

 • Dh Józef Lica
 • Dh Zbigniew Sitterlee

Srebrna odznaka „Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego”:

 • Dh Henryk Szulfer
 • Dh Stanisław Lica

Brązowa odznaka „Zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego”:

 •  Dh Teresa Szulfer
 • Dh Eugeniusz Literski
 • Dh Tomasz Szymichowski
 • Arleta Rinc

Odznaka „Strażak wzorowy”:

 • Dh Paulina Cybula
 • Dh Łukasz Zaborowski
 • Dh Szymon Klinkosz
 • Dh Robert Niklas
 • Dh Maksymilian Penkowski
 • Dh Seweryn Zdrojewski
 • Dh Patryk Tomaczkowski

Komentarze