Gmina Karsin Inwestycje Samorząd Wokół nas

Dąbrowa. Budowa drogi transportu rolnego. Odcinek krótki, ale ważny dla mieszkańców

O realizację tego zadania wnioskował sołtys sołectwa Dąbrowa Andrzej Baczyński. Gmina złożyła wniosek na tę inwestycję do programu budowy dróg transportu rolnego, którym zarządza marszałek pomorski. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zadanie udało się szybko zrealizować.

Zrealizowana inwestycja to 380 m.b. nowej drogi asfaltowej o szerokości 5 metrów, od końca istniejącej drogi asfaltowej w kierunku leśniczówki, do granicy z gminą Brusy. Zakres prac obejmował wyprofilowanie jezdni, ułożenie na podbudowie z kruszywa łamanego 4-centymetrowej asfaltowej warstwy wiążącej i 3-centymetrowej warstwy ścieralnej, utwardzenie poboczy oraz wykonanie spływów wody poza teren drogi. Wykonawcą robót była firma POL-DRÓG z Drawska Pomorskiego, która jako jedyna przystąpiła do przetargu. Koszt zadania wyniósł 247 tys. zł, z czego 123,5 tys. zł stanowiła dotacja ze środków Samorządu Pomorskiego, a pozostała kwota pochodziła ze środków własnych samorządu.

Środki od marszałka zmieniają polne drogi

Był to już drugi wniosek tego roku złożony do Funduszu Modernizacji Dróg Dojazdowych do Gruntów Rolnych. W sumie przez ostatnie lata, dziki pomocy finansowej z tego funduszu, gminie Karsin udało się już wyremontować ponad pięć kilometrów dróg, które szczególnie użytkowane są przez rolników dojeżdżających do swoich pól. Co ważne, gmina Karsin będzie występować do samorządu Brus o ujęcie w planach inwestycyjnych budowy drogi asfaltowej od Kosobud, przez Brodę do Dąbrowy, tym bardziej że ten odcinek jest utwardzony odpowiednią grubością tłucznia.

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.red

Fot. Wójt Gminy Karsin Roman Brunke oraz sołtys sołectwa Dąbrowa Andrzej Baczyński na nowej drodze w Dąbrowie.

Komentarze