Gmina Przodkowo Inwestycje Powiat kartuski

Powiat kartuski. Firma ECOZET dokończy budowę hali sportowej w PZS w Przodkowie

Powiat kartuski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy II etapu prac budowlanych przy dotyczących hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie. Najkorzystniejszą ofertę – trochę ponad 4,2 mln zł złożyła firma ECOZET.

Przetarg został ogłoszony na początku listopada. Do postępowania stanęło pięć firm. Najniższa ze złożonych ofert to 4,2 mln zł, a najwyższa wynosiła 6 mln zł. Ostatecznie, jako wykonawcę inwestycji powiat wybrał firmę, ECOZET Sp. z o.o. z Kalisk Kościerskich ze względu na wysokość oferty i udzieloną gwarancję. Rozstrzygnięcie przetargu było korzystne dla powiatu, gdyż pierwotnie inwestycja była wyceniona na ponad 4,9 mln zł. Stąd 700 tys. zł to oszczędności.

Drugi etap inwestycji

Na początku 2020 roku zakończona została realizacja pierwszego etapu zadania, którym było wbudowanie stanu surowego zamkniętego budynku. Wykonywała to firma ELWOZ Budownictwo Sp. z o.o. ze środków własnych Powiatu Kartuskiego. Następnie podjęto starania dla uzyskania dofinansowania dla dokończenia realizacji zadania ze źródeł zewnętrznych dla etapu II tj. robót wykończeniowych. W ramach powyższego udało się uzyskać dofinansowanie dla realizacji zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020, na kwotę nieco ponad 2 mln zł i na początku listopada 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kartuskim, a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie przedmiotowego zadania, co umożliwiło przeprowadzanie przetargu, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji.  

Termin realizacji został określony na 8 miesięcy od podpisania umowy, tak by hala sportowa mogła funkcjonować już w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Nad/opr.red

Komentarze