Gmina Chmielno Wokół nas

Gmina Chmielno. Jubileusze par małżeńskich. Jubilaci bez uroczystości, ale z życzeniami od serca….

Złożył je wójt Michał Melibruda odwiedzając każdego z osobna. Jubilaci „Złotych Godów” otrzymywali z jego rąk medal od Prezydenta RP i specjalne „gminne podziękowanie”. Małżeństwa świętujące „Diamentowe Gody” tylko i aż to drugie.

Jak usłyszeliśmy od wójta M. Melibrudy wprowadził on zwyczaj, że co roku pracownik USC kontaktuje się z mieszkańcami gminy, którzy obchodzą jubileusze małżeństwa i ustala, czy chcą oni spotkania indywidualnego czy uroczystości grupowej. Wybierali najczęściej to pierwsze.

W tym roku z racji pandemii tylko ten rodzaj spotkania wchodził w grę.

Spotkania w progu

Covid-19 spowodował, że włodarz gminy nie miał nawet możliwości rozmowy z jubilatami. Witał się z nimi w progu i przekazywał w pierwszej kolejności medal za „długoletnie pożycie małżeńskie” nadany przeze Prezydenta RP i specjalne „gminne podziękowanie” dla jubilatów. Składały się one z nagrody pieniężnej, dyplomu i kwiatów.

Okazało się, że nawet ten sposób spotkania z jubilatami nie objął wszystkich. Stąd wójt za pośrednictwem mediów, w tym naszego tygodnika w imieniu samorządu gminy przekazuje najserdeczniejsze życzenia. 

red.

Szanowni Jubilaci

Z okazji przypadającej w tym roku pięknej rocznicy 50-lecia oraz 60-lecia ślubu składam wszystkim Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje oraz życzę wielu dalszych wspaniałych lat przeżytych wspólnie w zdrowiu i szczęściu. Niech każdy kolejny dzień Waszego życia przyniesie radość i satysfakcję. Niech każdy dzień podaruje Wam piękno bycia z najbliższymi, dziećmi, wnukami i prawnukami. Niech kolejne rocznice upłyną Państwu w dobrym zdrowiu i wspaniałych nastrojach. Ogromnie żałuję, że sytuacja pandemiczna stanęła na przeszkodzie, by uroczyście spędzić wspólnie z Wami te kilka chwil i uczcić piękną uroczystość w sposób, na który zasługujecie. Wszystkiego najlepszego!

Michał Melibruda

Wójt Gminy Chmielno

Jubilaci „Złotych Godów”

Teresa i Alfions Jasnoch

Anna i Czesław Klinkosz

Halina i Hubert Adamczyk

Urszula i Mieczysław Stefanowscy

Maria i Edmund  Pryczkowscy

Helena i Stanisław Jóskowscy

Gabriela i Brunon Miszkowscy

Agnieszka i Brunon Ciroccy

Irena i Edward Szmidt

Helena i Czesław Reglińscy

Irena i Tadeusz Grzenkowicz

Maria i Hubert Plichta

Halina i Jurek Biankowscy

Ewa i Kazimierz Mejer

Janina i Stanisław Pioch

Stefania i Jan Plichta

Anna i Wacław Jelińscy

Stanisława i Zygmunt Blok

Jubilaci „Diamentowych Godów”

Stefania i Brunon Rejter

Stefania i Jan Krause

Irena i Stanisław Kostka

Komentarze