Gmina Liniewo Inwestycje

Gmina Liniewo. Rozbudowa infrastruktury turystycznej. HYDRO-MAG wybuduje pomost w Orlu

Po kilku miesiącach niepowodzeń udało się gminie wyłonić wykonawcę, który zdemontuje stary pomost nad jeziorem Dużym w Orlu i w to miejsce zbuduje nowy.

Zadanie zaplanowane zostało, jako inwestycja roku bieżącego. Pierwsze próby wyłonienia jego wykonawcy skończyły się niepowodzeniem. Gmina dokonała w projekcie zmian konstrukcyjnych, które zaowocowały obniżeniem kosztów wykonania inwestycji.

Ostatni przetarg został ogłoszony na początku listopada. Wpłynęła do niego cztery oferty. Po ich otwarciu okazało się, że najniższa opiewa na kwotę 346,5 tys. zł, a najwyższa sięga kwoty prawie 550 tys. zł. Wybrano ofertę firmy HYDRO-MAG Sp. z o.o. z Glincza, która zaoferowała, że zrealizuje inwestycję za 346 515 zł.

Pomost większy i bardziej bezpieczny

W ramach inwestycji wykonawca zobowiązał się rozebrać stary pomost, aby w jego miejsce wybudować nowy o konstrukcji bardziej stabilnej. Będzie się ona składać z trzech segmentów: prawego, lewego i poprzecznego spinającego oba podłużne. Nowy pomost będzie podobny w kształcie do pierwotnego z wydłużonym nieco na boki pomostem poprzecznym, którego długości będzie wynosić ponad 33 metry. Pomost lewy i prawy będą miały długość 18,3m.b. Szerokość pomostu wyniesie 3 m. Istniejący pomost drewniany spoczywa na palach rurowych zabitych w dno jeziora. Projektując nowy obiekt wydzielono wewnątrz dwie strefy kąpieliska, które okalać będą poszczególne pomosty, rozdzielone poprzecznie liną z pływakami: strefę dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 0,5 m i strefę dla osób umiejących pływać o głębokości od 1,50 – 1,80 m. Na pomoście zrezygnowano z konstrukcji skoczni do wody z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, zbyt małą głębokość jeziora w tym miejscu, brak kąpieliska strzeżonego.

Do tematu będziemy powracać.

red.

Komentarze