Gmina Stara Kiszewa Inwestycje Samorząd Wokół nas

Wygonin. Przebudowa drogi gminnej. Prace zakończą się w tym miesiącu

W listopadzie została podpisana umowa pomiędzy gminą Stara Kiszewa a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „DROMOS” na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygonin”. Obecnie trwają prace na związane z przebudową 150 m odcinka tej drogi.

Jest to zadanie wspólne z Nadleśnictwem Kaliska, które przekazało Gminie Stara Kiszewa na ten cel kwotę 100 tys. zł. W ramach zadania doga ta zyska na odcinku 150 m.b. nową wzmocnioną podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną. Urządzone zostaną również pobocza. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Dromos” S.A. z Kartuz. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na połowę grudnia 2023 r.

Plany na kolejne lata

Natomiast w latach 2024-2025 zaplanowane są prace budowlane związane z przebudową drogi na dalszym odcinku, to jest miejsca zakończenia tegorocznego etapu, poprzez skrzyżowanie i dalej w kierunku „rybaczówki”. Dzięki tej inwestycji droga poprowadzona będzie z pominięciem kolizyjnego dotychczasowego przebiegu pomiędzy zabudowaniami. Gmina Stara Kiszewa pozyskała już dofinansowanie do realizacji tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 446 tys. zł. W tym momencie trwają prace projektowe realizowane w ramach tzw. ZRID-u, który zatwierdzi nowy przebieg drogi. 

UG/opr.red

Komentarze