Gmina Kartuzy Szkolnictwo Wokół nas

Kartuzy. Uroczystość w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

To dla ,,Pierwszaków’’ najważniejsze wydarzenie w całym roku szkolnym. Pasowanie to nie tylko przeżycie dla ucznia, ale również jego rodziców. Stąd tę chwilę starają się wszyscy jak najlepiej uwiecznić.

Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas pierwszych odbyła się 21 października w SP Nr 2 w Kartuzach. Oprócz bohaterów tego wydarzenia, liczny w niej udział wzięli ich najbliżsi, przybyli również przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Wśród grona pedagogicznego byli również wicedyrektorzy Małgorzata Jaworowska i Andrzej Karczewski. Pasowanie rozpoczęło się od wprowadzeni sztandaru szkoły, na którym uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.

„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym, słuchał nauczycieli i przełożonych. Postawą swoją będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego i wzorowego Polaka.”

Zamiast miecza ołówek

Najbardziej symbolicznym momentem tej uroczystości było pasowanie ,,Pierwszaka’’. To ceremoniał zaczerpnięty ze średniowiecznego pasowania na rycerza, tylko miecz zastąpiono atrapą ołówka. Ten gest wprowadzał oficjalnie ucznia klasy pierwszej do społeczności szkolnej. Jak przystało ważnym wydarzeniom, uczniowie otrzymali dyplom potwierdzający fakt pasowania. Kiedyś dobrym zwyczajem było obdarowanie po tym fakcie ucznia rożkiem wypełnionym słodkościami. Oczywiście w kierunku uczniów popłynęły ze strony dyrekcji życzenia wielu sukcesów w nauce. Uroczystość wypełniła również część artystyczna w wykonaniu bohaterów wydarzenia.

Nad/opr.red

Komentarze