Gmina Chmielno Wokół nas

Gmina Chmielno. Podziękowano im za wkład w rozwój kultury, tradycji i konwenansów. Dni Seniora świętem całej społeczności

Seniorzy w gminie Chmielno cieszą się dużym szacunkiem społecznym dostrzeganym także przez miejscowy samorząd. Mieszkańcy, władze samorządowe i instytucje gminne otaczają najstarszych mieszkańców gminy należną atencją, stąd coroczne Dni Seniora jakie organizuje się w tej gminie są świętem nie tylko seniorów, ale i całej społeczności.

Dni Seniora w gminie Chmielnie są ważnym wydarzeniem doceniającym wkład najstarszych mieszkańców gminy nie tylko w jej rozwój ale i szeroko pojęte walory społeczne, przyczyniające się do propagowania kultury lokalnej, tradycji, konwenansów i obyczajowości. Walory odciskające swoje piętno na młodszych, wzrastających pokoleniach, które przejęły lub przejmą pałeczkę sztafety pokoleniowej w gminie. Spotkania te są też okazją do podziękowań za mądrość życiową i rady wynikające z doświadczenia, jakimi seniorzy dzielą się z młodszymi pokoleniami. Sami seniorzy mają natomiast okazję do spotkań z rówieśnikami, dzielenia się doświadczeniami i wspominaniu lat i chwil, kiedy ich dzieci i wnuków nie było jeszcze na świecie.

Wszyscy chcieli okazać szacunek

Spotkania w ramach Dni Seniora organizowane były w wielu miejscowościach gminy. Po Chmielnie o którym pisaliśmy już w poprzednim wydaniu, seniorzy spotkali się w ostatnich dniach na swoim święcie w Miechucinie, Borzestowie i Maksie. Uroczystości te miały podobny charakter, ale jedno co je łączyło to duże zaangażowanie przedstawicieli samorządu, instytucji gminnych, młodszych mieszkańców a zwłaszcza dzieci. Wszyscy chcieli pokazać jak dużym szacunkiem ich darzą. Zaczynało się od mszy świętych w miejscowym kościele, po czym wszyscy wędrowali do szkoły podstawowej. Tam po powitaniach i przemówieniach przedstawicieli gminy i jej władz, uczniowie szkoły prezentowali ciekawy program artystyczny  nawiązujący do międzypokoleniowej sztafety i wyrażający cześć zaproszonym gościom. Uroczystości kończyły się poczęstunkiem i wspólnym biesiadowaniem.

Niektórzy są blisko magicznych 100 lat

W uroczystościach w Maksie udział wzięło 55 osób, z których najstarsza liczyła sobie 92 lata. Sporo jeszcze starszych mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu organizowanym w Miechucinie. Łącznie przybyło tam 179 osób. Najstarsza z nich za niecałe dwa lata osiągnie magiczny wiek 100 lat a dziewięć dalszych mogło poszczycić się od 90. do 95. przeżytych wiosen. W spotkaniu w Borzestowie z kolei uczestniczyło 81 osób. Tu także jedna z osób liczyła sobie 98 lat a pięć dalszych przeżyło od 90. do 93. lat. Osób w wieku do lat 90. było tyle, że trudno ich zliczyć. Wszyscy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami i życzeniami zdrowia i spokoju ducha od władz gminy i wszystkich uczestników uroczystości.

BM

Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno:

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych szczególnych wydarzeń, zwłaszcza pracownikom jednostek: GOPS, ŚDS, WTZ, CIS, ale również przedszkolom, szkołom podstawowym,  Domowi Kultury i wszystkim, którzy się do tej uroczystości przyczynili. Warto wspomnieć o sponsorach, bo oprócz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i środków gminnych, uroczystość jest finansowana z dotacji sponsorów, ludzi dobrego serca, którzy wsparli seniorów pamiętając, że są oni wspaniałymi mieszkańcami naszej społeczności.

Komentarze