Gmina Chmielno Gmina Kartuzy Gmina Przodkowo Gmina Sierakowice Gmina Somonino Gmina Stężyca Gmina Sulęczyno Gmina Żukowo Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

Kartuzy. Konferencja senioralna pt. „Wigorowy zawrót głowy”. Podsumowali politykę senioralną powiatu oraz dyskutowali o aktywności jako warunku zdrowia

14 listopada w Kartuskim Centrum Kultury odbyła się konferencja dla seniorów, na której m.in. pokazane zostało co powiat zrobił w zakresie polityki senioralnej. Przedstawiono możliwości finansowania takich działań oraz fizjoterapię wieku podeszłego. Natomiast debata pokazała, gdzie seniorzy mogą swoją aktywność realizować.

Konferencja została zorganizowana przez starostę kartuskiego i Powiatową Radę Seniorów. Przybyli na nią członkowie rad seniorów, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku czy klubów seniora, które powstały prawie we wszystkich gminach powiatu. Stąd też obecność wójtów lub kierowników odpowiednich wydziałów w urzędach gmin i przedstawicieli stowarzyszeń działających na rzecz najstarszych mieszkańców. Organizatorzy wydarzenia zaznaczyli, że nie odbywa się ono przypadkowo tego dnia, gdyż 14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora. Wydarzenie poprowadziła Irena Kulwikowska, aktywistka ruchu senioralnego, a zebranych powitali Bolesława Ciachowska i Kazimierz Walkusz z PRS.

Życzenia od starosty

Do zebranych zwrócili się Piotr Fikus, wicestarosta kartuski i Iwona Formela, członek zarządu powiatu.  

– Witam wszystkich na tej pierwszej w powiecie konferencji senioralnej. Widać, że duch jest z Wami. Jestem dumny, że mamy takich seniorów. To wszystko za sprawą programu „Pokolenia” sfinansowanego przez Marszałka Pomorskiego – mówił wicestarosta.

Natomiast I. Formela odczytała list od starosty Bogdana Łapy, który „wszystkim mieszkańcom powiatu w zaawansowanej młodości życzył zdrowia, pomyślności i dalszej aktywności”.

Istotne dla sprawy prelekcje

Pełnomocniczka marszałka woj. pomorskiego ds. polityki senioralnej Barbara Bałka przedstawiła informacje dotyczące finansowania działań senioralnych w regionie. Natomiast I. Formela szeroko opowiedziała o środowiskach senioralnych działających na terenie powiatu w tym o Radzie Seniorów Powiatu Kartuskiego. Tak szerokie wsparcie seniorów w powiecie mogło być realizowane dzięki projektom unijnym w tym dzięki projektowi „Pokolenia”. W sumie z propozycji działań dla Seniorów w gminach powiatu korzysta ponad 1000 osób. Jednak potrzeby w tym zakresie są nadal ogromne, bo to tylko 5,5 proc. tej społeczności.

– Wiele pozostało po realizowanych projektach. Gminy kontynuują te działania i uzupełniają ofertę dla seniorów. Dzięki temu coś nie urywa się a dalej trwa i zaprasza seniorów. […] Mamy nadzieję, że rzeczywiście te aktywne osoby z klubów seniora, rady seniora i innych organizacji senioralnych będą zachęcać innych do tego, aby wyjść z domu, zrobić coś dla siebie i być aktywnym, może nawet w grupach mniejszych, nieformalnych – zachęcała I. Formela.

Z kolei Mirosław Młyński z Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku przyjechał do Kartuz z wykładem zatytułowanym „Jak sprawić, by dobrze się czuć w zaawansowanej młodości, czyli fizjoterapia wieku podeszłego”.

 – Trudno ocenić, jaki jest polski senior. Przyjmuje się, że około 23-25 proc. wszystkich osób w Polsce w 2030 roku będzie po 65 roku życia. Jest to wielkie wyzwanie dla różnych systemów, czy to dla opieki zdrowotnej, czy systemów społecznych, socjalnych. […] Na dzisiejszej konferencji usłyszałem wiele pozytywnych słów na temat klubów seniora i grup, które działają na rzecz własną, bo ci ludzie chcą się ze sobą spotykać. Trzeba dać tym ludziom szanse i możliwości, wesprzeć organizacyjnie, czy finansowo, a potem to już samo się toczy – mówił M. Młyński.

Dyskutowali o aktywizacji i zdrowiu

W debacie „Aktywny Senior – Zdrowy Senior” udział wzięli Marian Wnuk-Lipiński, koordynator sportu w gminie Sierakowice. Wystąpiła Maria Grot, przedstawicielka Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Przodkowskie Morsy” oraz Izabela Itrich-Hopa, prezes KGW w Sławkach. Obok niej usiadła Sulisława Borowska, animatorka społeczna i trener osobista Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Byli również Kazimierz Walkusz, wiceprzewodniczący Rady Seniorów Powiatu Kartuskiego oraz wiceprezes oddziału ZKP w Stężycy i Bogdan Sarach, prezes Związku Emerytów i Rencistów z Kartuz. Wypowiadała się też Hanna Kajeta, koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kartuzach. Wszyscy oni opowiedzieli co oferują seniorom ich stowarzyszenia i podmioty. Zapraszali do skorzystania z oferty. Zgodzili się, że senior aktywny to taki, który ma pełne ręce roboty. 

D. Tryzna

Komentarze