Gmina Kościerzyna Kultura Szkolnictwo Wokół nas

Kaliska Kościerskie. Wspólnie świętowali 11 listopada

W Szkole Podstawowej w Kaliskach odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu uczniowie czuli niezwykle podniosłą chwilę, która udzieliła się całej społeczności szkolnej.

Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Tomasz Dargacz. Nawiązał do cytatów Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II o wolności, która nie jest dana raz na zawsze”. Podkreślił, iż Dzień Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych, w którym Polacy celebrują swoją niepodległość i upamiętniają bohaterów, którzy walczyli o wolność kraju.

Następnie głos zabrał wójt Grzegorz Piechowski, który zwrócił uwagę na to, jak ważne jest to święto dla wszystkich Polaków. Nawiązał do tematycznego hasła „Była, jest i będzie”, gdyż Polska jest troską, a jednocześnie zadaniem dla nas Polaków.

Część artystyczna

Następnie klasa „0” pod opieką Alicji Ulatowskiej wykonała taniec – „Serce biało…”. Klasa III zaprezentowała taniec „Niepodległość”, którą przygotowała Małgorzata Dobek.  Uczniowie klasy V i VIII pod opieką Teresy Richert przygotowali inscenizację pt. „Jak to dobrze, że żyjemy w wolnym kraju”. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę.

Danuta Pilarska przygotowała układy taneczno – muzyczne, które wykonali uczniowie klasy V, VI i VIII. Śpiewanie pieśni patriotycznych podkreślały nastrój lat walki i zmagań Polaków z zaborcami.

Nad/opr.red

Komentarze