Gmina Sierakowice Konkursy Szkolnictwo

Sierakowice. Ogólnopolski sukces Dominiki Płotki

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Sierakowicach – Dominika Płotka wzięła udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski. Wśród wielu nadesłanych prac, to właśnie jej tekst przykuł uwagę komisji, która nagrodziła ją wysoką nagrodą pieniężną.   

Konkurs NBP jest nieprzerwanie organizowany od dziewiętnastu lat. Jego głównym celem jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią oraz sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej.

W tegorocznej edycji udział wzięła uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Sierakowicach – Dominika Płotka. Pod bacznym okiem Łukasza Reitera –  nauczyciela historii, dziewczyna pisała omówienie. Ostatecznie owocem jej wysiłku została praca pisemna na  temat: „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Spośród 140 prac nadesłanych ze szkół ponadpodstawowych, to właśnie opracowanie Dominiki zostało najwyżej ocenione. Mimo młodego wieku, napisała ona pracę poprawną merytorycznie. Sam udział w konkursie uświadomił jej, jak ważne w życiu są takie wartości jak: uczciwość, ciężka praca, przedsiębiorczość oraz nowoczesny patriotyzm ekonomiczny.

Cztery części tworzące całość

– Praca Dominiki jest podzielona na cztery dopełniające się części. We wstępie uczennica krótko przedstawiła sylwetki znanych w gminie Sierakowice, w Polsce i na świecie wizjonerów ekonomii i polityki. Motywami przewodnimi pracy były trzy sylwetki bohaterów związanych z tematyką konkursową. Pierwszym z nich był ks. Bernard Łosiński, główny założyciel Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. Drugim – Roman Górecki – przedwojenny prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który wskazywał nowe modele funkcjonowania banków centralnych dla dobra państwa. Ostatnim był  czterokrotny prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. W rozwinięciu Dominika przedstawiła mechanizmy standardowe i niestandardowe stosowane przez współczesne Banki Centralne. Autorka odwołała się również do działań Narodowego Banku Polskiego – tłumaczy opiekun merytoryczny Ł. Reiter

Praca została wzbogacona o wykresy i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego w kontekście Gminy Sierakowice. Autorka wykorzystała także dostępne materiały i książki o tematyce ekonomicznej.

Serdeczne podziękowania należą się również pani Marioli Leszczyk za pomoc w przygotowaniu bazy pozycji książkowych i pani Ewie Szladze-Ortmann za sprawdzenie pracy pod względem poprawności językowej.

Nad/opr.red

Komentarze