Gmina Przodkowo Inwestycje

Gmina Przodkowo. Modernizacja infrastruktury drogowej. Gotowych siedem nowych odcinków

Zakończono realizację zaplanowanych na ten rok zadań wchodzących w skład projektu dotyczącego przebudowy odcinków dróg gminnych w kilku sołectwach gminy Przodkowo. W miejscowościach Pomieczyno, Hopy, Rąb, Przodkowo ,Czeczewo wykonano siedem odcinków dróg o łącznej długości ponad 5175 mb

Celem projektu jest podniesienie standardów technicznych dróg gminnych i zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. W ramach projektu wykonano drogę Hopy- Pomieczyńska Huta. Na odcinku prawie kilometra wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Zbudowany też został biegnący wzdłuż niej chodnik. Ponadto wykonano zatoczkę przystankową i rondo. Droga zyskała kanalizację deszczową i trzy przepusty. Wykonano na niej również oświetlenie.

Dwie drogi w Pomieczynie

W miejscowości tej w ramach projektu wykonano 600mb drogi asfaltowej biegnącej do Barwika. Zadanie obejmowało również budowę chodnika. Drugą inwestycją było utwardzenie ulicy spacerowej. Na odcinku 360 mb zyskała ona asfalt i dodatkowo chodnik. Wykonano również remont przepustów drogowych.

Dwie ulice w Rębie

Wieś ta w ramach projektu otrzymała dwie utwardzone ulice: Kaszubską i Jeziorną. Na pierwszej z nich położono 850 m asfaltu i tyleż chodnika. Natomiast ul. Jeziorna została utwardzona płytami YOMB. Dotyczy to odcinka o długości 860mb. Droga zyskała utwardzone gruzem pobocze.

Ulice w Przodkowie i Czeczewie

Dzięki projektowi ul. Dolna w Przodkowie została utwardzona kostką betonową na długości 360mb. Przy drodze powstały miejsca postojowe wykonane z kostki brukowej. Natomiast ul.Wspólna w Czeczewie została utwardzona płytami YOMB. Długość odcinka na którym były prowadzone prace to 1150mb. Tu też utwardzono pobocze.

Dwa zadania : drugi etap budowy drogi Hopy-Pomieczyńska Huta i ul. Wrzosowa w Warzenku zostały zaplanowane na rok 2021 i 2022.

Nad./opr.red

Komentarze